• slider1.jpg

Starosądecki samorząd oddaje honor zasłużonym dla miasta i gminy Wtorek, 23 lipca 2019

W trakcie uroczystej XI Sesji Rady Miejskiej 20 lipca 2019 roku zostały wręczone Honorowe Odznaki Starego Sącza osobom, które zasłużyły się miastu i gminie Stary Sącz. Natomiast Klasztor Sióstr Klarysek otrzymał niedawno ustanowiony Medal Honorowy Starego Sącza.

Za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Gminy Stary Sącz Odznaki Honorowe Starego Sącza wręczone zostały: Jadwidze Grądalskiej – lekarce z Barcic, byłej radnej miejskiej i powiatowej, Antoniemu Iwulskiemu – wieloletniemu sołtysowi Barcic i radnemu miejskiemu, Robertowi Jastrzębskiemu – honorowemu krwiodawcy, sekretarzowi Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, Elżbiecie Kruczek – dyrektorce szkoły w Gaboniu, Andrzejowi Lisowi - honorowemu krwiodawcy (rekordziście kraju), prezesowi Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, Annie Majdzie – współzałożycielce Uniwersytetu III Wieku w Starym Sączu i Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, Januszowi Pasiutowi – nauczycielowi wf, trenerowi, prezesowi MUKS Poprad Stary Sącz, Ferencowi Ruzsicsowi – burmistrzowi partnerskiego miasta Kesthely na Węgrzech, Szymonowi Stolarskiemu – prezesowi MKS Sokół w Starym Sączu, Franciszkowi Wróblowi – emerytowanemu komandorowi Marynarki Wojennej, dowódcy okrętów, wykładowcy w szkole morskiej, autorowi podręczników i opracowań naukowych, Martialowi Vandewoestyne’owi – merowi partnerskiego miasta Lambres-lez-Douai we Francji, Leszkowi Zegzdzie – byłemu wicemarszałkowi Małopolski i wiceprezydentowi Nowego Sącza, prezesowi nowosądeckiego Sokoła, szefowi Instytutu „Europa Karpat”, Ewie Zielińskiej – wieloletniej pracownicy służby zdrowia, radnej powiatowej, byłej zastępczyni i przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu.

Medal Honorowy Starego Sącza, który Rada ustanowiła zaledwie kilku miesięcy temu, jako pierwszy w historii otrzymał Klasztor Sióstr Klarysek, a odebrał go podczas uroczystości ks. Stanisław Śliwa - kapelan Sióstr Klarysek.

UM w Starym Sączu

Galeria