• slider1.jpg

Goście z Lewoczy poznawali tajemnice Starego Sącza Czwartek, 13 grudnia 2018

Warsztaty turystyczne w Starym Sączu pozwoliły zejść z utartych szlaków i poznać ciekawostki z historii i życia miasta oraz miejsca mniej znane, a warte uwagi.

Jednym z kluczowych zadań mikroprojektu pn. Odkrywanie zatartych śladów historii - po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic były polsko-słowackie warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz osób zajmujących się pośrednio i bezpośrednio turystyką (w tym pracowników samorządowych), które odbyły się w dniach 9-11 grudnia 2018 r.

Uczestnicy warsztatów działających w małych grupach zapoznali się z historią dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Starego Sącza, a następnie prowadzeni przez moderatora, doświadczonego przewodnika odkrywali miejsca i fakty mniej znane, ale ważne dla Starego Sącza. Rezultatem warsztatów są propozycje i pomysły do gier miejskich, które znajdą się w aplikacji mobilnej, a która powstanie również w ramach projektu. Warsztaty zakończyły się spotkaniem podsumowującym, które poprowadził pan Mariusz Borkowski doświadczony pilot wycieczek, przewodnik tatrzański, beskidzki, terenowy i miejski. W podsumowaniu warsztatów wzięli udział zaproszeni goście.

Warsztaty to część transgranicznego projektu (strona słowacka też organizuje warsztaty), który obejmuje również powstanie zaawansowanej aplikacji mobilnej dla turystów po Starym Sączu i Lewoczy i przysposobienie w Lewoczy, w wieży bazyliki św. Jakuba miejsca dla punktu informacji turystycznej.

Trwająca już niemal dwie dekady współpraca zaowocowała wieloma wspólnymi projektami, współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Projekt "Odkrywanie zatartych śladów historii - po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic to kolejny krok, dzięki któremu partnerstwo miast da mieszkańcom pogranicza większą świadomość wspólnej europejskiej historii, przy całej różnorodności zwyczajów i tradycji, lepsze poznanie dziedzictwa kulturowego i materialnego sąsiadów oraz zbudowanie sieci żywych polsko-słowackich kontaktów.

Mikroprojekt pn. Odkrywanie zatartych śladów historii - po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria