• slider1.jpg

Węgierski Złoty Krzyż Zasługi dla Małgorzaty Endres Piątek, 15 marca 2019

Odznaczenie to dowód uznania za działalność na rzecz zacieśniania i rozwoju węgiersko-polskich relacji i propagowania kultury węgierskiej na Sądecczyźnie.

Węgierski Złoty Krzyż zasługi dla dr. med. dent. Małgorzata Endres przyznał Prezydent Węgier Janos Ader. Znana sądecka stomatolog odznaczenie odebrała w ambasadzie węgierskiej w Warszawie w obecności pani Ambasador Węgier dr Orsolyi Zsuzsanny Kovács i doskonale znanej w Starym Sączu Konsul Generalnej Republiki Węgierskiej w Krakowie pani dr Adrienne Körmendy.

Stary Sącz od wielu lat utrzymuje ożywione kontakty z węgierskimi miastami partnerskimi Keszthely i Dunakeszi, a starosądeckie sołectwo Gaboń z miejscowością Kosd. Nowy Sącz partneruje natomiast miastu Kiskunhalas. Kontakty te owocują wizytami w miastach partnerskich, wymianą uczniów, wymianą samorządowych doświadczeń, koncertami i innymi wydarzeniami kulturalnymi pozwalającymi nam lepiej poznać swoje kraje.

 Do tego grona dołączyły ostatnio Gródek nad Dunajcem, który podpisał umowę o współpracy z Balatonboglar i Biecz. Burmistrz Biecza parafował umowę partnerską z Budakeszi. Duchem sprawczym tych inicjatyw była właśnie Małgorzata Endres, która jest od lat nieocenioną pomocą w licznych kontaktach polsko-węgierskich. Z racji studiów na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa świetnie poznała język, kulturę i specyfikę Węgier, gdzie chętnie powraca i ma wielu przyjaciół. Małgorzata Endres mieszka w Starym Sączu, jest rodowitą Sądeczanką. Świetnie zna Sądecczyznę i chętnie włącza się w jej promocję. To samo dotyczy kultury węgierskiej i jej propagowania w Polsce.

Oficjalna reprezentacja Starego Sącza miała zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu 40. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Dunakeszi i w podobnej uroczystości w Keszthely, które świętowało 770-lecie. Wymiana młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu i Radnóti Miklós Gimnázium w Dunakeszi ma już wieloletnią tradycję. W 2016 roku gościliśmy węgierską sztafetę konną, która przemierzyła szlak z Wiednia do Starego Sącza w 333. rocznice odsieczy wiedeńskiej. Znakomity występ dały orkiestra i chór Filharmonii Dziecięcej z Siedmiogrodu, a niedługo potem Szomory Zsolta z zespołem z Budapesztu. Tego ostatniego starosądeczanie mogli wysłuchać w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Te wszystkie i wiele innych inicjatyw nie byłoby możliwych bez wsparcia Małgorzaty Endres.


Urząd Miejski w Starym Sączu