• slider1.jpg

Wykonawca kanalizacji przy ul. Węgierskiej wybrany Środa, 06 lutego 2019

Nowy odcinek kanalizacji sanitarnej dla terenów przy ul. Węgierskiej (od tzw. "pasów leśnych" w kierunku Barcic) będzie miał 1,5 kilometra.

Ten odcinek kanalizacji wybuduje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Lelito" z Nawojowej.
Cena za jaką firma zrealizuje inwestycję to nieco ponad 770 tys. zł.

 

Równolegle trwają prace przy budowie kolektora kanalizacyjnego w ul. Żwirki i Wigury i ul. Tischnera w ramach tego samego zadania czyli "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" wspólfionansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu  wynosi  26 968 906,56 złotych,  z  tego  wysokość  dofinansowania  z UE   będzie  wynosiła  13 363 310,28 złotych. W zachodniej części Starego Sącza powstaje sieć kanalizacji  sanitarnej o długości 10, 732 km).

 


Urząd Miejski w Starym Sączu