• slider1.jpg

To miejsce będzie tętnić życiem od rana do wieczora Czwartek, 10 stycznia 2019

Druga sala gimnastyczna w tym tygodniu. Dzisiaj uczniowie cieszyli się w Gaboniu. Połowa z ponad dwumilionowej sumy wydanej na obiekt pochodziła z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Po oficjalnym otwarciu nowej sali gimnastycznej w Moszczenicy Niżnej ( 8 stycznia), dzisiaj przy Szkole Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu oddano do użytku kolejną nową salę gimnastyczną w gminie. Jest wielka radość, bo do tej pory zajęcia wychowania fizycznego prowadzone były na zaadaptowanym do tego celu innym pomieszczeniu.

Wszystkich zaproszonych gości powitali: dyrektor Elżbieta Kruczek, i nauczyciele Halina Cabała i Piotr Wańczyk. W uroczystości wzięli udział, poseł na Sejm Jan Duda, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer , Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Dariusz Leśniak, radni powiatowi Ewa Zielińska i Edward Ciągło, sołtys Gabonia Halina Dara, radni obecnej i przeszłej kadencji,  burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, pracownicy referatu, dyrektor PiMG Biblioteki Maria Sosin, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i oczywiście cała uczniowska społeczność. Piotr Wańczyk, nauczyciel wychowania fizycznego, odczytał list gratulacyjny od marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz posła Arkadiusza Mularczyka. Nowej sali gratulowali m.in. poseł Jan Duda, Halina Cimer. Były gratulacje i podziękowania oraz część artystyczna. Występy poszczególnych grup przygotowali nauczyciele: Elżbieta Faron, Zofia Florek, Janina Pelc, Iwona Łukasik, Wanda Janik, Józefa Wnęk, Lucyna Krzak, Ewa Jasińska i Sylwia Kotas. O oprawę muzyczną zadbał Marek Wastag. Wystąpił również zespół Alegro 2 prowadzony przez Renatę Burzyńską z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gaboniu o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną realizował Zakład Remontowo‑Budowlany Wiesława Czopa, z siedzibą w Podegrodziu. Sala kosztowała prawie 2 120 000 zł. Połowa sumy pochodziła z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej) połowa z budżetu gminy.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria