• slider1.jpg

Marzenia się spełniają Wtorek, 08 stycznia 2019

Otwarta oficjalnie dzisiaj sala gimnastyczna w Moszczenicy Niżnej rozpoczyna nowy etap w dziejach Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza.


W uroczystości wzięli udział, poseł na Sejm Andrzej Czerwiński, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, radni obecnej i przeszłej kadencji, rodzina patrona szkoły ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza, burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji i pracownicy referatu, Stanisław Pasoń,dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i oczywiście cała uczniowska społeczność. List gratulacyjny od marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odczytał radny Semiku Województwa Małopolskiego Piotr Lachowicz. Gratulacje i podziękowania przeplatały się z częścią artystyczną przygotowana przez szkolny dziecięcy zespół regionalny prowadzony przez panią Monikę Wójcik.

- Dzisiaj spełniają się marzenia wielu pokoleń uczniów – mówiła dyrektorka szkoły Barbara Baziak. - Nowy budynek to nie tylko obiekt sportowy, gdzie uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania sportowe, ale także miejsce do spędzania wolnego czasu, organizowania spotkań i uroczystości. Oddanie do użytku tej sali otwiera nowy etap w dziejach Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.

Najbardziej z nowego obiektu radowali się uczniowie, którzy złożyli przysięgę w duchu olimpijskim obiecując, że będą brać udział w zawodach sportowych szanując i przestrzegając zasad, które im przyświecają, w duchu sportu na chwałę sportu i honoru swoich drużyn.

 To rzeczywiście wielkie święto lokalnej społeczności, święto Moszczenicy Niżnej i Moszczenicy Wyżnej – podkreślał burmistrz Jacek Lelek. - To miejsce gdzie będą się rodziły i pracowały nad sobą niezwykłe talenty Życzyłbym Moszczenicy i nam wszystkim, żeby pod tymi kołami olimpijskimi, które symbolicznie zawisły tutaj na tablicy, rozwinął się talent na miarę reprezentowania Polski na olimpiadzie. W czerwcu 2017 roku podczas święta szkoły pokazałem wizualizację tej sali i wyraziłem nadzieję, że ówcześni szóstoklasiści jeszcze zdążą na tej sali poćwiczyć. Dzisiaj z wielką satysfakcją te salę, która powstała w błyskawicznym tempie, oddajemy o użytku.

Salę gimnastyczną w Moszczenicy Niżnej wybudował Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, C.O. i gaz Marcin Pietruszka, z siedzibą w Brzeznej. Kosztowała prawie 2 000 000 zł. Połowę tej sumy dofinansowało Ministerstwo Spotu I turystyki, połowę wyłożyła z budżetu Gmina Stary Sącz.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria