• slider1.jpg

Konkurs wiedzy o parkach krajobrazowych Poniedziałek, 31 grudnia 2018

W dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu  został przeprowadzony ogólnopolski konkurs pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, zorganizowany po raz 18 przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii,  ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin, zwierząt, rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody, inspirowanie do poznawania świata, jego różnorodności, bogactwa, piękna, motywowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska, integrowanie uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami.

W etapie gminnym uczestniczyło 5 drużyn reprezentujących Szkoły Podstawowe z  Gołkowic,  Przysietnicy, Barcic, Starego Sącza oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Prywatne Gimnazjum  w Starym Sączu. Na tym etapie konkursu uczniowie zmierzyli się z testem wyboru składającym się z 25 pytań.  Największą ilość punktów uzyskała drużyna  Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu  w składzie: Tokarz Jakub, Niemiec Szczepan, Bulanda Nina, Schoneich Zuzanna, przygotowana przez Panią Iwonę Rams, która będzie reprezentować naszą gminę na etapie parkowym, planowanym na 11 stycznia 2019 r. Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali: Jakub Tokarz, Szczepan Niemiec, Nina Bulanda i Zuzanna Schoneich. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Starego Sącza, oraz materiały edukacyjne ufundowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.                    

Ta forma popularyzowania wiedzy przyrodniczej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i gimanzjalnych na terenie naszej gminy, o czym świadczy rokrocznie spora liczba uczestników biorących udział w zmaganiach konkursowych. Zwycięskiej drużynie życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu.


Urząd Miejski w Starym Sączu