• slider1.jpg

Informacja dla mieszkańców objętych inwestycjami kanalizacyjnymi Wtorek, 24 lipca 2018

Biuro Nadzoru Projektu już działa. Przyjdź i zasiegnij inoformacji o przebiegu sieci kanalizacyjnej, zakresie prac i przewidywanych terminach prac.

Wkrótce ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Starego Sącza (ul. Piłsudskiego) i przy ul. Dunajcowej i Bazielicha, trwa budowa kanalizacji na ul. Partyzantów.

W związku z tym uruchomiliśmy dla mieszkańców Biuro Nadzoru Budowy, gdzie można będzie zasięgnąć informacji o przebiegu i zakresie prowadzonych robót. Biuro mieści się w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 30 (naprzeciw Urzędu Miejskiego, w budynku gdzie do tej pory funkcjonowały delikatesy Centrum i działa firma geodezyjna).

Biuro jest na II piętrze i jest czynne w środy i czwartki w g. 11 -14. Biuro prowadzi firma Inżynierska Arcus, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pod nazwą: „Inżynier Kontraktu".

Biuro Nadzoru Projektu działa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria