• slider1.jpg

Za zasługi dla Starego Sącza Poniedziałek, 23 lipca 2018

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej wyróżniono za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej osoby działające na rzecz Gminy Stary Sącz.

Działacie Państwo w różnych dziedzinach i na różnych polach, ale łączy Was wspólny mianownik: miłość i pasja dla Starego Sącza – mówił podczas uroczystości burmistrz Jacek Lelek. - Wasze dzieła są różne, niektóre spektakularne, niektóre nie rzucające się w oczy, ale wszystkie wymagają ciężkiej, mrówczej pracy na rzecz Starego Sącza. Ślad jaki zostawiacie w Starym Sączu, w całej gminie, stawia Was w rzędzie osób zasłużonych dla naszej wspólnoty. Dziękujemy.

W ramach obchodów imienin Starego Sącza Rada Miejska przyznała nowo ustanowione odznaczenie, które odtąd nadawane będzie osobom szczególnie dla Gminy Starty Sącz zasłużonym.

Rada Miejska na wniosek Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka przyznała 13 medali honorowych. Na rewersie medalu widniej św. Kinga i napis Pax Et Bonum, a na awersie klasztor i napis Za zasługi dla Starego Sącza. Cały medal i kolor wstęgi nawiązują oczywiście do herbu, zaaprobowała go komisja heraldyczna i zatwierdził Prezydent RP Andrzej Duda. Na uroczystej sesji nadzwyczajnej medale wręczono Marii Marczyk Cycoń, Zofii Golonce, Barbarze Edelmüller-Generaux, Tomaszowi Popieli, Andrzejowi Długoszowi, ks. kanonikowi Stefanowi Tokarzowi i Janowi Lachowskiemu.

Medal dla śp. Antoniego Radeckiego odebrała rodzina mecenasa. Rada Miejska przyznała również medale Janowi Czechowi, Jolancie Młodkowskiej-Czech, Marii Sosin, ks. Marcinowi Kokoszce i siostrze klarysce Annie Teresie Izworskiej, którzy nie mogli ich odebrać osobiście. Całość uroczystości pięknie wpisała się w starosądeckie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, nie tylko dzięki muzyce Fryderyka Chopina, ponieważ jak wiadomo, patriotyzm dzisiaj to przede wszystkim ciężka i uczciwa praca na rzecz swojej wspólnoty. Serdecznie gratulujemy.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria