• slider1.jpg

Jest dobrze Wtorek, 05 czerwca 2018

We wtorek 5 czerwca w starosądeckim „Sokole” odbyła się kolejna debata „Głos ma młodzież”. W panelu dyskusyjnym z uczniami uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Ewa Zielińska i Andrzej Stawiarski, burmistrz Jacek Lelek i dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II ks. Mariusz Żaba.

Debata dotyczyła dwóch zagadnień - pytań: Strefa aktywności gospodarczej  motorem napędowym naszej gminy?, Gmina Stary Sącz atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynku, rekreacji, pielgrzymowania?. Uczniowie szkół w Gminie Stary Sącz posłużyli się przy konstruowaniu swoich prac obiektywnymi ankietami, których wyniki prezentowali na ekranie. Można było zatem pokusić się o konkluzję, że w ocenie mieszkańców w obu przypadkach „jest dobrze” i odpowiedzieć na te pytania pozytywnie. Zadawane pytania, dyskusja i sugestie nie odbiegały poziomem od dyskursu dorosłych gremiów. Debatę prowadziła Beata Skoczeń, nauczycielka ze Szkoły w Gołkowicach, która od początku organizuje te spotkania.

Nagrody za najlepsze prace - tablety ufundowane przez Burmistrza Starego Sącza i słuchawki bezprzewodowe powędrowały do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Prof. Tischnera w Starym Sączu: Katarzyny Warzechy, Anny Olejarz, Faustyny Wiatr i Kamili Kałuzińskiej oraz Izabeli Jasińskiej ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebodzkiego w Barcicach i Piotra Paduli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria