• slider1.jpg

Gmina dopłaci do wody i ścieków Środa, 30 maja 2018

Dopłaty będą obowiązywać od 1 czerwca. Od początku tego roku urzędem regulującym taryfy jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Starym Sączu zdecydowała, że miasto dopłaci do zbiorowej taryfy, więc starosądeczanie nie odczują wzrostu cen w swoich kieszeni.

Każde przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w tym spółka Sądeckie Wodociągi jest zobowiązane do złożenia nowych taryf, które będą obowiązywały przez trzy najbliższe lata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Propozycja nowych taryf, która wyszła od Sądeckich Wodociągów została zaakceptowana przez Polskie Wody. Teraz Nowy Sącz, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Nawojowa, Korzenna, częściowo Łącko, Chełmiec i Grybów, będą dopłacać do końca 2018 roku mieszkańcom do nowych taryf, tak, aby nie odczuli skutków tej podwyżki.

Dopłata za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków jaką przegłosowali radni będzie obowiązywała od 1 czerwca do 31 grudnia br. Dopłata wyniesie:

WODA:

  • 2,01 zł brutto (1,86 zł. netto) do każdego metra sześciennego dostarczonej wody,

  • 0,43 zł. brutto (0,40 zł. netto) do opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych.

ŚCIEKI

  • 2,86 zł brutto (2,65 zł netto) do każdego odebranego metra sześciennego ścieków,

  • 0,79 zł brutto (0,73 zł netto) do opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych.

Obecnie wynosi 5,65 zł brutto a za odprowadzenie ścieków – 5,64 zł brutto. Tak naprawdę metr sześcienny wody kosztuje już 7,46 zł brutto a odprowadzenie ścieków 8,31 zł brutto. Gmina jednak dopłacała 1,81 zł do każdego metra sześciennego wody i 0,43 zł do opłaty abonamentowej oraz 2,67 zł do każdego odebranego metra sześciennego ścieków i 0,79 zł do opłaty abonamentowej. Teraz dopłaty wzrosną.

W 2017 roku Gmina Stary Sącz dopłaciła do taryf za wodę i ścieki 1 milion 196 tysięcy złotych. Gmina dopłaca również do przyłączy kanalizacyjnych. W ubiegłym roku kosztowało to samorząd 95 tys. złotych.


Urząd Miejski w Starym Sączu