• slider1.jpg

V Małopolski Dzień Samorządowca w Starym Sączu Piątek, 25 maja 2018

Wolność nie wypełniona treścią jest pustym frazesem – jedną z tych treści jest idea samorządności.


 

 Po raz piąty w Starym Sączu – mieście św. Kingi, patronki samorządowców – spotkali się mieszkańcy oraz prezydenci burmistrzowie i wójtowie całej Małopolski, którzy wspólnie świętują Małopolski Dzień Samorządowca. W wydarzeniu organizowanym wspólnie przez Województwo Małopolskie i Gminę Stary Sącz, nie zabrakło też przedstawicieli samorządu województwa, a wśród nich m.in. marszałka Jacka Krupy, przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej oraz Grzegorza Lipca z zarządu województwa. Honory gospodarza wespół z marszałkiem pełnił burmistrz Jacek Lelek.

- Rok 2018 bez wątpienia można nazwać rokiem wolności. Wolności, którą państwo polskie odzyskało 100 lat temu – dokładnie 11 listopada 1918 r. Już wtedy, na początku ubiegłego wieku wiedziano, że wolność niewypełniona odpowiednią treścią stanie się pustym frazesem. Tą treścią została między innymi idea samorządności – mówił podczas spotkania w starosądeckim Sokole marszałek Jacek Krupa i przypomniał, że już w konstytucji marcowej z 1921 r. stwierdzono, że Rzeczpospolita Polska opiera swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego. Samorząd stał się wtedy jedną z naczelnych zasad naszego ustroju, a przy tym gwarantem pełnej realizacji dopiero co odzyskanej wolności. Przypomniał jednak, że samorząd to także jeden z największych naszych sukcesów po 1989 r. - Już od 28 lat sprawnie i efektywnie działają samorządne gminy, a dokładnie 20 lat temu wprowadzono ustawę ustanawiającą samorządne powiaty i województwa. Ten podwójny jubileusz – istnienia polskiej państwowości i jednocześnie samorządności na poziomie powiatów i regionów jest symbolicznym ukazaniem polskiej drogi do pełni wolności i realizacji praw obywatelskich – podkreślił marszałek Krupa.

Starosądeckie spotkanie było też tradycyjnie okazją do wyróżnienia przez Województwo Małopolskie wybitnych samorządowców, którzy są wspaniałymi gospodarzami, a dzięki swojej działalności potwierdzają sens zapoczątkowanej po 1989 r. reformy samorządowej. Jak co roku trafiły do nich Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski.

Złote Odznaki w tym roku otrzymali: Ewa Zielińska (od 1998 roku radna, dziś przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu), Stanisław Gawęda (były radny i wójt gminy Krościenko nad Dunajcem), Marian Lis (w przeszłości dyrektor LO w Starym Sączu, radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu), Wiesław Rudek (wójt gminy Koniusza), Andrzej Sztorc (przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego III kadencji, a później poseł na Sejm RP), Mirosław Wędrychowicz (burmistrz Biecza, były starosta gorlicki) oraz Władysław Piksa (aktywny działacz rolniczej Solidarności w Łącku).

Przyznano także Srebrne Odznaki, które trafiły do Andrzeja Nogiecia (sołtysa wsi Biórków Mały i przewodniczącego Rady Gminy Koniusza), Edwarda Ponickiego (sołtysa sołectwa Grywałd) oraz Jana Hrabiego (były sołtys Racławic członek zarządu gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz od 34 lat – radnego gminy Jerzmanowice-Przeginia).

W trakcie obchodów Małopolskiego Dnia Samorządowca nie zabrakło też okazji do ciekawych debat, m.in. podczas panelu dyskusyjnego „Samorządność podstawą rozwoju niepodległej Polski” moderowanego przez prof. Janusza Majcherka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) z udziałem marszałka Jacka Krupy, przewodniczącej SWM Urszuli Nowogórskiej, burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka i wójta gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza.

- Jestem zdania, że silna Polska, Polska niepodległa bierze się z lokalnego patriotyzmu, z siły małych ojczyzn i zaczyna się w Koniuszy, Wielkiej Wsi, Bieczu, czy Starym Sączu. - podkreślił burmistrz Jacek Lelek.

Więcej zdjęć jak zwykle na naszym 


 Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria