• slider1.jpg

Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie Środa, 16 maja 2018

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok można składać do 15 czerwca 2018 roku. Decyzja ta ma związek z wprowadzonym w tym roku obowiązkiem składania wniosków o dopłaty przez Internet.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie przedłużające termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 rok do 15 czerwca 2018 roku. Do przedłużenia terminu składania wniosków o płatności upoważniła państwa członkowskie Unii Europejskiej Komisja Europejska w opublikowanym rozporządzeniu.

Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych). Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.


Urząd Miejski w Starym Sączu (za: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow)