• slider1.jpg

Kapliczka w Cyganowicach do remontu Czwartek, 10 maja 2018

Dzięki dotacjom przyznanym przez samorząd Województwa Małopolskiego w ramach dwóch programów – „Kapliczki Małopolski” oraz „Ochrona zabytków Małopolski” – prawie 70 obiektów z Sądecczyzny stawi czoła upływowi czasu. Na kapliczkę w Cyganowicach dostaliśmy 7 tys. zł.

To może nie jest wielka kwota, do jakich przyzwyczailiśmy pozyskując zewnętrzne pieniądze, ale to dotacja na pierwszy etap prac budowlanych i konserwatorskich – zaznacza wiceburmistrz Kazimierz Gizicki. - Dbamy o nasze dziedzictwo historyczne troszcząc się o stan i świetność dużych ważnych obiektów, ale też tych mniejszych, które też są świadectwem czasów i są ważne dla lokalnych społeczności, tak jak ta, ponad 200-letnia kapliczka zbudowana przez mieszkańców Cyganowic.

Kaplica pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych ma powierzchnię ok. 20 metrów kwadratowych. Została wybudowana w 1812 r. przez okolicznych mieszkańców jako wotum dziękczynne za ustąpienie powodzi i do dziś jest pod ich opieką. Jednolite wyposażenie pochodzi
z I połowy XIX wieku i należy do niego ciekawy 5-głosowy pozytyw zlokalizowany na chórze muzycznym. W 1832 r. dzwon dla kaplicy odlał Jan Długi z Nowego Targu, skądinąd znany także jako organmistrz (w 1846 r. remontował organy w bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej). Być może zatem był on również budowniczym opisywanego tutaj instrumentu.

Czeki gwarantujące przyznanie dotacji beneficjentom z 23 gmin subregionu sądeckiego przekazali podczas uroczystego spotkania przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska oraz Leszek Zegzda z zarządu województwa.

- Po raz kolejny spotykamy się w gronie niezwykłych osób z całej Sądecczyzny, które troszczą się o  dziedzictwo kulturowe Małopolski. Troska ta, to jednak nasza wspólna odpowiedzialność za to, aby zachować i przekazać następnym pokoleniom Małopolan spuściznę naszych przodków – mówił podczas spotkania Leszek Zegzda. - Dlatego samorząd województwa po raz kolejny zdecydował o zarezerwowaniu w swoim budżecie środków, dzięki którym ratujemy wyjątkowe obiekty z całego regionu. W tym roku jest to aż 120 zabytków oraz 75 kapliczek z całej Małopolski, na co przekazujemy aż 3,15 mln zł. Z tego 1,2 mln zł trafia właśnie na Sądecczyznę – podsumował Zegzda.

W tym roku planowana jest renowacja 14 kapliczek z całej Ziemi Sądeckiej. Na konserwację tych stojących przy drogach i turystycznych szlakach obiektów przekazano aż 550 tys. zł. Ponad 100 tys. zł to kwota, która trafi na Sądecczyznę. Przypomnijmy, że w ramach tylko dwóch programów – „Kapliczki Małopolski” oraz „Ochrona zabytków Małopolski” – samorząd województwa do tej pory przekazał aż 57,5 mln zł. Dotacje przyznawane są osobom prywatnym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, parafiom i gmin wyznaniowych.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria