• slider1.jpg

Enklawa przyrodnicza Bobrowisko – świat przyrody na wyciągnięcie ręki Środa, 09 maja 2018

W Starym Sączu powstała kolejna atrakcja turystyczna. W obrębie stawów w widłach Dunajca i Popradu turyści, miłośnicy przyrody i mieszkańcy mogą już bez przeszkód spacerować po pomostach obserwacyjnych o długości ponad 400 m przecinających stawy i z dwóch czatowni podglądać przyrodę.

Niecodzienne konstrukcje jednym przywodzą na myśl zwierzęta wynurzające się z wody, innym statki kosmiczne. Projektantem pomosyu i czatowni jest Wojciech Świątek z limanowskiej pracowni 55 Architekci, a wykonawcą firma BDM Budownictwo Drogi Mosty.

- Oddajemy mieszkańcom i turystom niezagospodarowany dotąd rejon stawów – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej na „Bobrowisku” burmistrz Jacek Lelek. - Wraz z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego doszliśmy do wniosku, że ten bogaty przyrodniczo i unikatowy teren zabezpieczyć przed niekontrolowanym "zadeptywaniem", przy równoczesnym wykorzystaniu jego walorów przyrodniczych. Inwestycja uzupełni ofertę aktywnego wypoczynku jaką daje nasz kompleks rekreacyjny „Stawy”, a pamiętajmy, że jeszcze w tym roku brzegi Popradu blisko stawów połączy kładka rowerowa w ciągu starosądeckiego odcinka Eurovelo11. Budowa enklawy nie byłaby możliwa bez dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, no i odważnego wykonawcy, który podjął się tego nietypowego zadania. To dawny teren eksploatacji żwiru dziś odrodzony dzięki siłom natury, a dzięki temu projektowi udostępniony miłośnikom przyrody. Nad tym projektem pracowało wiele głów, ale pierwsza myśl, pierwszy pomysł należał do wiceburmistrza Gizickiego.

Na jednej z dwóch czatowni zamontowane są dwie lunety obserwacyjne. Ścieżka wyposażona jest w tablice z opisami charakterystycznych roślin i zwierząt dla tego obszaru. W czatowniach zamontowano także elementy tzw. „edutainmentu” – czyli edukacji poprzez zabawę. W ramach tego wyposażenia zaprojektowano i wykonano dioramy przedstawiające sceny związane z miejscem, w którym dzisiaj jest enklawa przyrodnicza Bobrowisko, a które jeszcze kilka dekad temu było terenem żwirowni. W ramach tego projektu zostały także zakupione stelaże pod gniazda, które przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

Inwestycję wykonaliśmy w dość trudnej formule zaprojektuj i wybuduj, mieliśmy mało czasu, a konieczna była jak najmniejsza ingerencja w przyrodę – przyznaje prezes firmy BDM Paweł Nowak – Główne prace wykonywaliśmy w okresie zimowym. To było dla nas spore wyzwanie, bo inwestycja jest nieszablonowa, ale to było bardzo cenne doświadczenie. Chciałbym podziękować naszym pracownikom, którzy sprostali zadaniu.

- To nowe szczególne miejsce na mapie naszego regionu – nie ma wątpliwości Leszek Zegzda, członek zarządu Województwa Małopolskiego. Mamy w Starym Sączu kolejną, niezwykle udaną i ciekawą inwestycję przyciągającą ludzi w to miejsce, a pamiętajmy, że na tym nie koniec. Czeka na jeszcze jedna duża inwestycja wokół stawów, tym razem prywatna. Będzie to kompleks niezwykle atrakcyjny dla całej Sądecczyzny

"Bobrowisko"oglądał również Stanisław Pasoń radny wojewódkziegi sejmiku, poniew projekt "Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu" jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wartość całkowita projektu: 1 520 612, 10 PLN dofinansowanie z UE ( RPO Województwa Małopolskiego) 1 292 520, 28 zł.

To fantastyczne miejsce zrodziło się w wielu głowach - podkreśla wiceburmistrz Kazimierz Gizicki. - Enklawa jest warta tego, by pokazać ją szerszemu gronu. Dziękuję przyrodnikom ze starosądeckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, którzy wspierali nas merytorycznie, wszak chodzi o ochronę przyrody i włożyli ogrom pracy w ten projekt.

Wiecej zdjęć na naszym profilu 


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria