• slider1.jpg

48. Sesja Rady Miejskiej Wtorek, 24 kwietnia 2018


 48. sesję zdominowały sprawy finansowe i inwestycyjne. Zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły jednych z największych inwestycji, które Gmina Stary Sącz wkrótce rozpocznie. Mowa jest o przebudowie i „rozbudowie Galerii pod 5” na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari i budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Przypomnijmy, że te inwestycje włączone w program rewitalizacji zostaną dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie z Regionalnego Programu Operacyjnego - 5 368 912, 35 zł ( sala sportowa kosztorys inwestorski  7 168 229,84 zł ) i 5 199 736,09 („Galeria pod 5”, kosztorys inwestorski 9 180 060,28 zł).

Burmistrz Jacek Lelek w sprawozdaniu poinformował o kolejnych pieniądzach pozyskanych do gminnego budżetu. Tym razem z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej i drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej (ul. Kardynała Wyszyńskiego) - To jest inwestycja o znaczeniu subregionalnym. Dofinansowanie to prawie 5 mln złotych, a nasz wkład w to zadanie to 1,6 mln zł. To nie tylko komunikacja z naszą strefą gospodarczą, ale też z terenami inwestycyjnymi na południe od stawów. W tym momencie front robót na różnych polach licząc już realizowane budowy, te z ogłoszonymi przetargami i te, na które mamy zapewnione dofinansowanie to 83 mln złotych przy kwocie dofinansowania 48 mln.

Ogłoszony jest między innymi przetarg na budowę kanalizacji na ul. Bazielicha i Dunajcowej i przetarg na tzw. inżyniera kontraktu. Wielkość zadania sprawia, że jest potrzeba szczególnego nadzoru nad tą inwestycją, bo Bazielicha i Dunajcowa, to część inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w zachodniej części Starego Sącza, ale wyłączona z głównego przetargu. Rozstrzygnięty jest przetarg na remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Stary Sącz. Gmina przeznaczy na to 307 tys. zł, ale to nie wszystkie pieniądze na drogi, bo przygotowywany jest przetarg na remont 14 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 2 km w Gaboniu, Moszczenicy Wyżnej i Niżnej, Barcicach, Skrudzinie, Woli Kroguleckiej, Myślcu, Gaboniu Praczce, Gołkowicach Dolnych i Górnych i Łazach Biegonickich.

Kolejne wnioski o złożone dofinansowanie - min. na budowę boiska wielofunkcyjnego w Barcicach Dolnych (z programu LIDER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), remont ul. Lipskiej w Starym Sączu (z Ministerstwa Infrastruktury), do Program Ograniczenia Niskiej Emisji (wymiana pieców (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ), zakup sprzętu dla strażaków z programu bezpieczna Małopolska.

Dużą część sesji radni poświęcili na wizytę w terenie na inwestycjach: oglądali bardzo zaawansowane budowy sali gimnastycznej w Gaboniu i ośrodka zdrowia w Gołkowicach, enklawę przyrodniczą Bobrowisko i rodzinny Park Rozrywki Labiland w Skrudzinie. Ta ostatnia inwestycja to inicjatywa prywatna, ale na terenie dzierżawionym od samorządu i świetnie wpisująca się w rekreacyjne i turystyczne inwestycje w Gminie Stary Sącz.


Urząd Miejski w Starym Sączu