• slider1.jpg

Trasa rowerowa EuroVelo 11 przetnie Poprad poniżej mostu kolejowego Środa, 04 kwietnia 2018

Dzisiaj, w miejscu gdzie kładka rowerowa zepnie brzegi Popradu, wykonawcy inwestycji odebrali z rąk Leszka Zegzdy, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, umowę na wykonanie rowerowej przeprawy.


 - Myślę, że już początkiem maja powinniśmy wejść na plac budowy - mówił podczas krótkiej konferencji prasowej w terenie przedstawiciel firmy Banimex. - Konstrukcja kładki będzie łukowa, stalowa, szerokości 2,5 m. Takie wyzwania realizacyjne nie są dla nas nowością. Wykonywaliśmy kładkę pieszo-rowerową nad obwodnicą Jaworzna, ale też mosty, wiadukty i kładki piesze.

- To dla nas fantastyczna sprawa – zapewniał Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza. - Wielkie podziękowania dla samorządu województwa za realizację tej inwestycji i mówię nie tylko o kładce, ale o całej koncepcji tras rowerowych w Starym Sączu i Małopolsce. Ukłon w stronę pani Marty Maj dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg, za to, że udało się znaleźć pieniądze na kładkę i tak przeprojektować trasę, by uniknąć wjazdu rowerzystów na ruchliwy most na Węgierskiej, bo taka była początkowa koncepcja.

W konferencji prasowej nad Popradem wzięli udział: Urszula Nowogórska przewodnicząca sejmiku, radny sejmiku Stanisław Pasoń, burmistrz Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg Marta Maj, przedstawiciele Banimexu, a Radę Miejską w Starym Sączu reprezentował Władysław Florek.

Wójt Łącka Jan Dziedzina również podkreślał wagę tej inwestycji dla turystyki i rekreacji. Przez Łącko będzie przebiegać trasa Velo Dunajec, która połączy się w Starym Sączu z Eurovelo 11.

- Warto podkreślić, że takie trasy realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich powstają w całej Małopolsce i spójną siecią obejmą całe województwo – dodawał Leszek Zegzda.Członek zarządu województwa małopolskiego zapowiedział, że 22 kilometrowy odcinek biegnący od Barcic, przez Stary Sącz i Nowy Sącz, aż do Wielogłów będzie gotowy jeszcze w tym roku.  - To kolejna inwestycja na Sądecczyźnie, jaką uda się zrealizować dzięki znaczącemu wsparciu środków unijnych, z regionalnego programu operacyjnego - dodał Leszek Zegzda. 

Współpraca samorządów wkrótce zaowocuje atrakcyjną ofertą spędzania wolnego czasu dla całych rodzin, turystów i mieszkańców. Euro Velo 11 i Velo Dunajec realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, a po stronie samorządów leżało zabezpieczenie i uregulowanie spraw gruntowych, gdzie poprowadzone są trasy. 

Kładka o długości ponad 100 m połączy starosądeckie i nowosądeckie brzegi poniżej mostu kolejowego i stopnia wodnego na Popradzie. Stamtąd już bardzo blisko do kompleksu rekreacyjnego „Stawy” i powstającej kładki obserwacyjno-przyrodniczej na niezagospodarowanych stawach w widłach Dunajca i Popradu.

Kładkę rowerową wybuduje konsorcjum firm: AZI – BUD Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex. Koszt inwestycji to 4 741 804 zł. Zadanie otrzymało ponad 3,5 mln zł dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria