• slider1.jpg

Propozycja dla aktywnych sześćdziesięciolatków Środa, 04 kwietnia 2018

Fundacja Dzień Dobry w okresie marzec-grudzień 2018 realizuje projekt pt. „Liderzy 60+”, współfinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, którego celem jest włączenie seniorów w działania na rzecz społeczności lokalnych.

W ramach projektu 8-osobowe grupy zrealizują inicjatywę lokalną na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania jest dowolna - mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybranych zostanie 6 najwyżej ocenionych pomysłów na inicjatywę lokalną, z których każda otrzyma dofinansowanie w wysokości 2500 
 
Co jeszcze czeka seniorów w projekcie:
1.    Już w maju zaprosimy wybrane grupy na dwudniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy, gdzie wspólnie ustalimy szczegóły realizowanych inicjatyw. Czasu na działanie będzie sporo, bo aż 6 miesięcy w okresie czerwiec-listopad.
2.    Oprócz tego dla grup przygotowaliśmy serię warsztatów i szkoleń, o których tematyce zdecydują sami uczestnicy.
3.    Będzie też okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy grupami uczestniczącymi w projekcie, w trakcie wyjazdowych spotkań.
4.    Uczestników zaprosimy też na spotkanie filmowo-dyskusyjne w kinie, gdzie po seansie porozmawiamy o działaniach na rzecz społeczności lokalnych.
5.    Będzie też okazja sprawdzić się jako wolontariusze w lokalnych organizacjach odbywając 10-godzinne praktyki. Praca z dziećmi, odwiedzanie chorych, praca w bibliotece czy też na świetlicy to tylko niektóre dziedziny, w których uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił.
6.    Przygotujemy, prasową kampanię edukacyjno-informacyjną, ukazującą aktywność seniorów, a na zakończenie projektu wydamy nabiurkowy kalendarz, który będzie zawierał zdjęcia z realizowanych przez Was inicjatyw.
 
Zapewniamy:
•    materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów,
•    przejazd i wyżywienie podczas wyjazdowych wymiennych spotkań pomiędzy grupami
•    wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:
•    zebrać grupę 8-osobową w wieku 60+ zamieszkującą na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego lub miasta Nowy Sącz
•    zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz złożyć Formularz Zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę inicjatywą: osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Fundacja Dzień Dobry, ul. Zakościelna 3, 33-300 Nowy Sącz
 
Zgłoszenia do 11 kwietnia 2018 roku! Do 18 kwietnia skontaktujemy się z wybranymi grupami i poinformujemy o zakwalifikowaniu do projektu. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!


Urząd Miejski w Starym Sączu