• slider1.jpg

Umowa na przebudowę Traktu św. Kingi i ul. Papieskiej podpisana Czwartek, 29 marca 2018

Pod koniec roku skorzystamy już z przebudowanych Traktu św. Kingi i ul. Papieskiej - przebudowanych gruntownie, ponieważ umowa zobowiązuje wykonawcę do kompleksowych robót obejmujących m.in. budowę chodników, oświetlenia i ścieżki rowerowej.
Ul. Trakt św. Kingi od skrzyżowania z drogą krajową do torów i ul. Papieską, czyli prawie dwa kilometry nowej nawierzchni plus całą potrzebną infrastrukturę wykona Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD z Kamienicy. Dzisiaj stosowną umowę podpisali burmistrz Jacek Lelek i Grzegorz Zając właściciel firmy. Koszt budowy to 6 740 567 zł. 

3 mln złotych na remont tych dróg Gmina Stary Sącz pozyskała z ministerialnego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Samorząd ma już promesę, czyli dokument potwierdzający przyznanie dotacji na to zadanie. 

Prace obejmują położenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, zatoki postojowej, budowę i rozbudowę skrzyżowań, zjazdów publicznych, zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego powinny się zakończyć na przełomie listopada i grudnia. Do zadań wykonawcy należeć będzie też przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej oraz sieci gazowej, a nawet wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz niezbędne prace rozbiórkowe.


Urząd Miejski w Starym Sączu