• slider1.jpg

Czyste powietrze - czysta sprawa Wtorek, 13 marca 2018

Centrum Kana z Nowego Sącza zrealizowało w ubiegłym roku w Gminie Stary Sącz kolejną edycję programu „CZYSTE POWIETRZE - CZYSTA SPRAWA”, bo czym skorupka za młodu nasiąknie...

Projekt udało się zrealizować dzięki pomocy finansowej i współpracy z Urzędem Miejskim w Starym Sączu oraz przychylności burmistrza Jacka Lelka. Dzięki projektowi dzieci dowiedziały się co jest przyczyną powstawania smogu i jak zapobiegać temu szkodliwemu dla zdrowia zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i niespalania śmieci.

- Przeszkoleni i przygotowani wolontariusze przeprowadzili 54 godzin interaktywnych warsztatów dla 313 uczniów z klas III oraz 32 godziny dla 293 uczniów z klas V. - podkreśla Grzegorz Tabasz, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA. - Dodatkowo, uczniowie klas III wzięli udział w konkursie plastycznym i gminnym turnieju wiedzy ekologicznej.

Projekt został zrealizowany we wszystkich 8 starosądeckich szkołach podstawowych. Analogiczne działania prowadzono w innych gminach Kotliny Sądeckiej, Uzdrowiskach Krynicko – Popradzkich oraz w Nowym Sączu. Tym samym, projekt „CZYSTE POWIETRZE- CZYSTA SPRAWA” jest największym i systematycznie realizowanym programem edukacyjnym w kraju, który uzupełnia działania samorządów służące ograniczaniu niskiej emisji.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria