• slider1.jpg

Burmistrz Jacek Lelek: Waszą pracą pokazujecie, czym jest wspólnota samorządowa Poniedziałek, 12 marca 2018

Poświęcają swój czas, angażują się, zmieniają otoczenie – z okazji Dnia Sołtysa, burmistrzowie dziękowali przewodniczącym osiedli i sołtysom na uroczystym spotkaniu w nowej siedzibie biblioteki.

- Sołtys cieszył się wielkim szacunek od wieków, był absolutnym gospodarzem wsi od średniowiecza i tak zostało do dziś. Jesteście prawdziwymi gospodarzami swojej miejscowości,swojego osiedla. - mówił na spotkaniu burmistrz Jacek Lelek. - To wy jako reprezentacja mieszkańców przynosicie problemy i pomysły, jesteście nośnikiem informacji, pracujecie na punkcie stycznym pomiędzy mieszkańcami, a urzędem. Bez waszego zaangażowania nie wyobrażam realizacji wielu ważnych zadań w gminie.

Burmistrz podkreślił, że sołtysowanie to wielki trud i wyzwanie, bo mieszkańcy mają duże oczekiwania, chcą, żeby sołtys, czy przewodnicząca osiedla wiedzieli wszystko: organizowali życie sołectwa, wydarzenia kulturalne, dbali o drogi i chodniki, a nawet pomagali pozyskać środki unijne.Zakres zadań jest coraz większy, by wspomnieć choćby o budżecie obywatelskim.

Nie ma osiedla i sołectwa, gdzie nie zrealizowaliśmy zadań ważnych dla mieszkańców – podkreślił burmistrz. - Mnóstwo zadań, które przez najbliższe lata będą realizowane, zostało rozpoczętych. To, że tak wiele się udaje zrobić, to wyraz waszego zaufania. Chcemy to kontynuować i wykorzystywać szanse jakie przed nami się otwierają się dzięki środkom unijnym i rządowym. Oczywiście w ścisłym połączeniu z Wami i z mieszkańcami. Na tym polega wspólnota samorządowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska również gratulowała wszystkim przedstawicielom podstawowego stopnia samorządu, a szczególne wyrazy uznania kierowała do przewodniczącej osiedla Lipie i radnej Rady Miejskiej Marianny Trzebuniak, która „rządzi” osiedlem od 1988 roku. Uroczyste spotkanie odbyło się w nowej siedzibie biblioteki, więc była okazja do zaprezentowania historii starosądeckiej placówki, która przedstawiła dyrektor Maria Sosin. Głos zabrał też zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki.

- Cieszę się przede wszystkim, że od czasu kiedy ja pracowałem w radzie, sołtysowanie przeszło na zupełnie inny poziom. Wtedy dyskutowaliśmy o przepuście, korytkach, kawałku chodnika, a dziś współdecydujemy o tworzeniu strefy aktywności gospodarczej, czy wielomilionowych inwestycjach. To znak, że samorząd się rozwija w dobrym kierunku, że jest potrzebny i dojrzeliśmy do poważnych działań. Dziękuję za Państwa pracę i cieszę się, że mieszkańcy z roku na rok włączają się w życie samorządu, co jest również Waszą zasługą.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria