• slider1.jpg

Turniej strzelecki w Barcicach Piątek, 09 marca 2018

W 5. Turnieju Strzeleckim zorganizowanych dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, we wszystkich kategoriach drużynowych i indywidualnych najlepsi byli strzelcy ze szkół w Limanowej.

Turniej, który ma na celu uczczenie pamięci żołnierzy podziemia wolnościowego i formacji zbrojnych walczących o wolność ojczyzny po 1945 r., krzewienie patriotyzmu wśród młodego pokolenia, popularyzację strzelectwa sportowego, jako alternatywnej formy wypoczynku, podnoszenie sprawności obronnej społeczeństwa oraz sportową rywalizację organizuje Szkoła Podstawowa w Barcicach, w której jest Szkolny Klub Strzelecki LOK „Vis”.

W strzelaniu z karabinka pneumatycznego w pozycji stojąc startowały trzyosobowe zespoły reprezentujące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Najlepsze były: ZSiP Limanowa, SP Limanowa, SP Barcie (szkoły podstawowe), ZSTiO Limanowa, ZS Limanowa, ZSTiO Limanowa 2 (szkoły ponadgimnazjalne). Indywidualnie - szkoły podstawowe: Miłosz Wątroba ZSiP Limanowa, Olimpia Sułkowska SP Limanowa, Kacper Cisowski SP Barcice - szkoły ponadpodstawowe: Bogdan Mól ZSTiO Limanowa, Grzegorz Kądziołka ZS nr 1 Limanowa, Damian Smoleń ZSTiO Limanowa. Spośród opiekunów najcelniej strzelali: Maria Gawron z Limanowej, Piotr Śledź z Podegrodzia i Edyta Dutka ze Starego Sącza. Zespoły i strzelcy, którzy w klasyfikacji zajęli miejsca I - III otrzymali puchary i medale ufundowane przez posła na Sejm RP Jana Dudę, przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszulę Nowogórską, starostę nowosądeckiego Marka Pławiaka oraz burmistrza Jacka Lelka. Dla najmłodszych, zawodniczki i zawodnika puchary i medale ufundowała przewodnicząca RM Ewa Zielińska, dla opiekunów zespołów nadleśniczy Paweł Szczygieł. Głównym animatorem i kierownikiem turnieju był Kazimierz Baran, natomiast sędzią głównym Robert Tomasik. 


UM w Starym Sączu (fot. arch. org. turnieju)

Galeria