• slider1.jpg

Krzyż Małopolski i Gloria Artis dla Marii Sosin Wtorek, 06 marca 2018

Podczas uroczystości otwarcia biblioteki Leszek Zegzda z zarządu województwa uhonorował Marię Sosin Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski, a srebrny medal „ Zasłużony kulturze Gloria Artis” w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył pani dyrektor wicewojewoda Józef Gawron.

Medal ten minister nadaje osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Z kolei odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wicewojewoda wręczył burmistrzowi Jackowi Lelkowi. To odznaczenie nadawane jest również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla osób wyróżniających się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

- To odznaczenie da wszystkich osób, które były zaangażowane w budowę nowej biblioteki, w budowę bibliotek w Barcicach, Gołkowicach, ale i w różnorakie inicjatywy kulturalne, które nasz samorząd wspiera i organizuje – podkreślił burmistrz. - Co do pani Dyrektor Sosin to nie wiem czy potrzebny jest obszerny komentarz. Czapki z głów. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski przyznał, że starosądecka biblioteka to jedna z najlepiej zorganizowanych i prowadzonych bibliotek w kraju. Podkreślał, że nie jest to tylko kurtuazja, a z Warszawy wbrew pozorom ma doskonały przegląd tego, co się dzieje w powiatach i gminach w całej Polsce. Stąd również jego obecność w Starym Sączu.

Maria Sosin pracuje w zawodzie bibliotekarza od 49 lat, w tym 24 lata przepracowała jako instruktor pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu. Od 2001 roku jest Dyrektorem Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Dzięki jej wysiłkom wszystkie biblioteki powiatu nowosądeckiego wzięły udział w I oraz II edycji Programu Rozwoju Bibliotek oraz w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”. W ciągu ostatnich lat dzięki jej staraniom i przychylności samorządu oraz pozyskanym środkom finansowym wybudowane zostały w gminie trzy biblioteki: w Barcicach, Gołkowicach i Starym Sączu. Organizuje spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, warsztaty i szkolenia, sesje popularno-naukowe o zasłużonych sądeczanach i starosądeczanach, dyskusyjne kluby książki i różne akcje czytelnicze. Włącza również biblioteki w różne przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i Narodowe Czytanie”.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria