• slider1.jpg

Dyżury pracowników LGD w gminach Wtorek, 06 marca 2018

Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu zapraszają na spotkania szkoleniowo – doradcze w gminach: Łącko (19 marca), Stary Sącz (20 marca), Podegrodzie (21 marca).

W ramach działania komunikacyjnego: Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów zaplanowano spotkania szkoleniowo–doradcze w poszczególnych gminach.

W dniach:

-19.03.2018 r., w godz. 9.00–13.00 w URZĘDZIE GMINY W ŁĄCKU

-20.03.2018 r., w godz. 9.00–13.00 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PODEGRODZIU

-21.03.2018 r., w godz. 9.00–13.00 w URZĘDZIE MIEJSKIM W STARYM SĄCZU

pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżury podczas, których m.in. będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa.

Bezpłatne doradztwo świadczone jest również w Biurze LGD w dniach roboczych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Aktualnie LGD Brama Beskidu prowadzi nabory wniosków na działania w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego - dwa ogłoszenia o naborze o powierzenie grantów (projekty skierowane szczególnie dla organizacji pozarządowych, działających na obszarze LGD); nabory w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.

LSR 2016-2023 realizowana przez LGD Brama Beskidu  współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Więcej informacji na temat wdrażania LSR, zakresu wsparcia czy terminów naborów można uzyskać w biurze LGD Brama Beskidu mieszczącym się pod adresem: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, pod nr tel.: 18 547 66 80, na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl oraz portalu facebook.pl. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo, a także na spotkania informacyjne oraz szkolenia organizowane przez pracowników LGD Brama Beskidu.


UM w Starym Sączu