• slider1.jpg

Polecamy badanie kamerą termowizyjną Czwartek, 04 stycznia 2018

Dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Stary Sącz będą prowadzone badania kamerą termowizyjną w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmuje eko-doradca w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest, aby było go jak najmniej, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i obniżymy rachunki. Nawet jeśli sądzimy, że do budowy użyliśmy najcieplejszych materiałów, może się okazać, że przez błędy wykonawcze izolacja nie jest tak skuteczna jak sądziliśmy. W efekcie finalnym mogą powstać mostki termiczne w newralgicznych miejscach konstrukcji. Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które jak na dłoni pokaże miejsca, gdzie ciepło ucieka z domu.

Kamera Termowizyjna w Gminie Stary Sącz
Gmina Stary Sącz w ramach realizacji z Województwem Małopolskim projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” będzie dla zainteresowanych mieszkańców prowadzić badania kamerą termowizyjną. Badania przeprowadzi Eko–doradca Urzędu Miejskiego w Starym Sączu – Krzysztof Kądziołka, posiadający odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, w dniach 15 – 26 stycznia 2018 r. Zachęcamy do zgłoszenia się do starosądeckiego eko-doradcy w celu ustalenia terminu badania. Liczba przeprowadzanych badań jest ograniczona. Z uwagi na specyfikę operowania kamerą termowizyjną, która powinna odbywać się po zachodzie słońca, proponuje się następujące godziny badania: od 16:00 do 20:00.

Kiedy warto wykonać badanie termowizyjne?
Najlepiej zrobić to dwa razy. Pierwszy – przed planowanymi pracami termomodernizacyjnymi. Otrzymamy wtedy informacje o aktualnym stanie budynku i miejscach utraty ciepła. Może okazać się, że standardowe docieplenie nie spełni naszych oczekiwań. Oprócz ścian, powinniśmy zwrócić uwagę na fundamenty. Zła izolacja lub jej całkowity brak, powoduje powstawanie zawilgocenia i zagrzybienia w budynku. Usuwanie błędów w izolacji fundamentów jest z reguły bardzo kosztowne, ale może okazać się niezbędne dla poprawy komfortu mieszkańców. Mostki termiczne mogą też występować na dachu, na przykład przy błędnie wykonanej obróbce komina.
Drugie badanie wskazane jest po zakończeniu termomodernizacji. Sprawdzimy wtedy jakość wykonanych prac oraz czy mostki cieplne faktycznie zostały wyeliminowane. Taką analizę warto wykonać także dla nowego domu, aby zlikwidować wszystkie błędy w wykonaniu izolacji, póki będą łatwiejsze do usunięcia. Kamera termowizyjna wykaże np. ewentualne nieszczelności wokół okien, niewystarczającą izolację balkonu lub nieprawidłowe spasowanie i uszczelnienie płyt styropianowych na ścianie.
Gdy kupujemy dom z rynku wtórnego, badanie termowizyjne pokaże ukryte wady i dowiemy się na przykład czy zawilgocony kąt pokoju nie został niedawno zamalowany.

Termowizja nie tylko na zewnątrz.
Badanie termowizyjne przeprowadzane jest na zewnątrz i wewnątrz budynku. Kolory sygnalizujące miejsca ucieczki ciepła w obu tych przypadkach będą odmienne. Na termografie pokazującym budynek z zewnątrz miejsca ucieczki ciepła (o podwyższonej temperaturze) będą zaznaczone na żółto, pomarańczowo lub czerwono. Odmiennie będzie w przypadku wykonania badania wewnątrz budynku, miejsce ucieczki ciepła (o niższej temperaturze) zostanie zaznaczone na kolor niebieski, granatowy lub fioletowy.

Sprawdzamy ocieplenie domu i nie tylko
Oprócz oceny izolacji termicznej budynku, kamerą termowizyjną można między innymi wykorzystać do wykrywania wad i uszkodzeń ogrzewania podłogowego, a także wycieków z systemu grzewczego.
Dla przeprowadzenia badania budynku wielokondygnacyjnego od zewnątrz muszą być spełnione określone warunki:

Różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej: Wystarczającą różnicą temperatury wewnętrznej i zewnętrznej powinna wynosić minimum 10-15C. Ponieważ jednak można się spodziewać, że w dużym budynku temperatury pomieszczeń mogą być mocno zróżnicowane, wskazane jest, aby różnica ta była nieco większa tj. wynosiła ok. 20C.

Stabilność temperatur: Dla budynków ciężkiej konstrukcji konieczne jest, aby w okresie co najmniej 10-12 godz. poprzedzających badanie zmiany temperatury wewnętrznej i zewnętrznej nie były większe niż  ±2C.

Pełne zachmurzenie, brak opadów i mgły:
Pełne zachmurzenie musi panować w okresie poprzedzającym badanie. Eliminuje ono wpływ promieniowania słonecznego, które – z wyjątkiem płaskich dachów – w różnym stopniu nagrzewa poszczególne ściany budynku, jak i chroni przed radiacyjnym oddziaływaniem zimnego i czystego nieba (ok. -60ºC) - to z kolei, niezależnie od pory dnia i nocy, a także pory roku, znacząco wpływa na odczyt temperatur w kamerze, zwłaszcza w przypadku silnie odbijających elewacji. Również mgła i opady silnie tłumią promieniowanie cieplne, co ma szczególnie duże znaczenie przy większych odległościach kamery od obiektu. Ponadto mokre fragmenty elewacji poddane oddziaływaniu wiatru mają inną temperaturę niż fragmenty suche. Na  badanych powierzchniach nie może również zalegać śnieg.

Kontakt do eko-doradcy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu:
Krzysztof Kądziołka, Urząd Miejski w Starym Sączu, pokój nr. 11, telefon: 18 446 02 70 wewn. 128 lub 148, e-mail:
kkadziolka@um.stary.sacz.pl

Przykładowy raport z badania termowizyjnego budynku ocena izolacyjności przegród →

 


Urząd Miejski w Starym Sączu