• slider1.jpg

Rok 2017 - tytułem podsumowania Środa, 03 stycznia 2018


Stary Sącz w 2017 roku – przybyło starosądeczan, wzrosły wpływy z podatków, otworzyło się kilka zakładów pracy, budują się kolejne, na drogi przeznaczono 3,4 mln zł, oddano do użytku kilka ważnych inwestycji.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2017 roku dotyczyła w głównej mierze obszernego podsumowania pracy jaką nasza wspólnota samorządowa wykonała na przestrzeni roku. Wzrosły wpływy z podatku od osób prawnych (wzrost około 1,3 mln) i dochody podatku PIT, którego około 1/3 wraca do nas w postaci subwencji (wzrost w porównaniu z rokiem 2016 o koło 1,5 mln).

 

Dobrym pomysłem okazało się utworzenie samodzielnego stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Jak zaznaczył burmistrz Jacek Lelek nieustanne poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania jest bardzo ważne. Dobra organizacja pracy urzędu przekłada się na pozyskiwanie pieniędzy. W 2017 roku złożono 19 wniosków o dofinansowanie we współpracy z referatami m.in. Przygotowania Inwestycji Infrastruktury, czy Rozwoju i Promocji. Suma pozyskanego dofinansowania na różne zdania w 2017 r. wynosi ponad 31 mln zł.

Karta Dużej Rodziny to nie tylko hasło, ale realna pomoc, która trafia do konkretnych osób. W ubiegłym roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny wystąpiło 78 rodzin. Od czerwca 2014 roku, czyli od momentu przystąpienia naszego samorządu do programu, korzysta z niego 670 rodzin z Gminy Stary Sącz. W ramach programu zakupiono 1256 biletów miesięcznych, gdzie dopłata wyniosła 17 190 zł, dopłata pokryta przez gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 83 420 zł i objęła ona 1810 dzieci w 592 rodzinach. Natomiast z ulg w opłatach za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków skorzystało 291 rodzin, a dopłata gminy wyniosła 19 558,64 zł. Razem dopłat dla rodzin wyniosły 120 tys. zł.

Ten rok to dużo inwestycji w oświacie. Łącznie na wydatki oświatowe gmina przeznaczyła z budżetu ponad 23 mln zł, na co składają się również trwające budowy sal gimnastycznych w Gaboniu i Moszczenicy, czy program realizowany przez LGD Brama Beskidu wartości 3, 3 mln zł zapewniający dzieciom nowoczesny sprzęt komputerowy i korepetycje. Do szkół gminnych uczęszcza 2467 dzieci. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym to 650, a gmina przeznaczyła na to zadanie 3, 5 mln zł. Na inwestycje drogowe wydano 3, 4 mln zł.

Burmistrz w sprawozdaniu poinformował tez o działaniach w sprawie Strefy Aktywności Gospodarczej – to nie tylko kilka hektarów gruntu przy ul. Wielki Wygon. W planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje przeznaczonych jest 45 ha po obu tronach drogi wojewódzkiej i 30 ha w rejonie Piasków.

- Mam nadzieję, że Rada Miejska ma satysfakcję z tych wspólnych działań. - podsumował burmistrz. - Dziękuję za wyrozumiałość, współpracę, dobrą atmosferę i życzliwość. Za to, że potrafcie dostrzec nawet dalekie strategiczne cele. To wspólne samorządowe dzieło. Dziękuję mojemu zastępcy Kazimierzowi Gizickiemu, za nowe dobre pomysły, za dziesiątki spraw, które pilotuje i o które zabiega  w różnych gremiach. Dziękuję kierownikom referatów, pracownikom i dyrektorom szkół za wytężoną pracę.


Urząd Miejski w Starym Sączu