• slider1.jpg

Nowy sprzęt dla strażaków Czwartek, 28 grudnia 2017

Tuż przed końcem roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Barcic, Gołkowic, Moszczenicy Wyżnej i Starego Sącza zostały doposażone w nowe zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz defibrylatory AED.

Sprzęt ratowniczy został zakupiony w związku z otrzymaniem przez Gminę Stary Sącz dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości - Programu I, Priorytetu III B: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2017, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach umowy zawartej 28 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Stary Sącz zakupione zostały cztery zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz dwa defibrylatory AED. Zestawy ratownictwa PSP R-1 trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu, Barcicach, Gołkowicach Górnych oraz Moszczenicy Wyżnej, natomiast defibrylatory do Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu oraz Gołkowicach Górnych.

Sprzęt dla druhów ochotników przekazywał burmistrz Jacek Lelek, w asyście przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewy Zielińskiej i zastępcy burmistrza Kazimierza Gizickiego. Z pewnością będzie bardzo przydatny dobrze wyszkolonym i prężnie działającym strażakom w Gminie Stary Sącz.


UM w Starym Sączu

Galeria