• slider1.jpg

Przyszłość jest już dzisiaj - informatyka dla najmłodszych Poniedziałek, 04 grudnia 2017

Tablety i zestawy interaktywnych klocków do nauki programowania trafiły do dzieci w Szkole Podstawowej w Barcicach i w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu.

Dzięki umowie pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego występuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Fundacją Silver Economy z Nowego Sącza uczniowie dwóch starosądeckich szkół będą uczyć się programowania i informatyki na nowoczesnym sprzęcie. 

Beneficjentem projektu Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 3 Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie nr 3.2 Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest Fundacja Silver Economy. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w operacji uczestniczył również nasz Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół.

Sprzęt trafi również do innych szkół w powiecie nowosądeckim. W ramach projektu szkoły wzbogaciły się w sprzęt informatyczny i materiały dydaktyczne. Dofinansowane będą również szkolenia dla nauczycieli, a uczniowie pojadą w kwietniu przyszłego roku na wycieczkę do krakowskiego Klockolandu.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria