• slider1.jpg

41. Sesja Rady Miejskiej – tworzymy dobre otoczenie dla biznesu. Wtorek, 28 listopada 2017


W sprawozdaniu na początku sesji burmistrz Jacek Lelek podzielił się z radą, sołtysami, przewodniczącymi osiedli i zaproszonymi gośćmi informacjami o efektach pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych, o złożonych wnioskach i stanie prac na gminnych inwestycjach.

Złożony zostałwniosek na tzw. ścieżkę w koronach drzew. Ewentualne dofinansowanie będzie pochodzić z transgranicznego programu Interreg Polska Słowacja. Wniosek przed złożeniem został uzupełniony o projekt niecodziennej ścieżki przyrodniczej. Piszemy o tym tutaj:www.stary.sacz.pl/pl/3396/183641/Dwumetrowe_krople_rosy_w_lesie_miejskim_Sprawdz_co_moze_powstac_na_Miejskiej_Gorze.html Koszt inwestycji to około 3,5 mln zł, a dofinansowanie wyniosłoby 85%. Drugi wniosek został złożony na drogę do Strefy Aktywności Gospodarczej łączącą SAG z drogą wojewódzką. Koszt tej inwestycji to 4,5 mln zł, a w ramach tego zadania, które ma szansę dostać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego największym kosztem będzie budowa ronda. Kolejny złożony wniosek dotyczy dofinansowania z zakresu odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki, pomp ciepła itp.)

Rada Miejska przyjęła szereg uchwał w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących zasób gminny. Podjęła również rezolucję z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W przyszłoroczne obchody Stary Sącz ma włączyć się szczególnie.

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się wystąpienie szefa firmy Park-M Krzysztofa Mroza w sprawie inwestycyjnych planów przedsiębiorstwa przy ul. Trakt św. Kingi. Okazały budynek Centrum Ogrodniczego, który pomieści biura jednego z liderów architektury krajobrazu w Polsce, a także zaplecze produkcyjno-technologiczne ma powstać przy ulicy Trakt św. Kingi (obecna szkółka). Inwestycja za blisko 20 milionów ma powstać do 2020 roku.  
 - Park M to nie budynki. Park M to ludzie -mówił podczas sesji Rady Miejskiej Krzysztof Mróz, prezes firmy – nasza kadra zajmuje się przygotowywanie kontraktów, administracją, architekturą krajobrazu. To są inżynierowie i kierownicy niższego czy wyższego szczebla. To szereg osób, których nie widzimy w Starym Sączu, ponieważ pracują w różnych częściach naszego kraju. Liczba zatrudnionych osób w Parku M sięga pół tysiąca. To dla nich i dla naszych klientów chcemy zmieniać się na lepsze.
Nowy wielofunkcyjny budynek będzie się składał z części biurowej, zaplecza technicznego i części szklarniowej. Budynek będzie ekologiczny, nisko energetyczny, o powierzchni około 1 ha, zlokalizowany na 3 kondygnacjach. Architekturą będzie nawiązywał do tego czym się zajmujemy. Dodatkowo duży plac sprzedaży, parking i plac manewrowy. - Zależy nam aby sam budynek wtopił się w krajobraz Starego Sącza o który powinniśmy dbać.- dodawał prezes firmy.

To co widzimy tutaj lokalnie, to tylko ułamek tego, czym firma Park M może się poszczycić - mówił burmistrz Jacek Lelek. - Jesteście dla nas bardzo cenni i nie chcielibyśmy Was stracić. Życzymy Wam dynamicznego rozwoju. Jak zrównoważycie rynki północno-zachodnie to okaże się ze Stary Sącz jest świetnym miejscem i idealną lokalizacją na główną siedzibę firmy. Takie plany cieszą nas podwójnie, bo korespondują z nasza wizją funkcjonowania naszej Strefy Aktywności Gospodarczej i pewnego kierunku rozwoju miasta i gminy. Są znakiem, że nasze starania, jakie nasz samorząd podejmuje, by stworzyć przedsiębiorcom dobre warunki do inwestycji przynoszą efekty.

Tak więc Trakt św. Kingi zmieni oblicze. Również dlatego, że wielką szansę na dofinansowanie ma projekt przebudowy ul. Trakt św. Kingi i ul. Papieskiej, w ramach których mają powstać również ścieżki rowerowe. Koszt tego zadania to 6 mln zł.


Urząd Miejski w Starym Sączu