• slider1.jpg

Cena za wodę i odprowadzanie ścieków bez zmian Wtorek, 28 listopada 2017

Na wczorajszej sesji Rada Miejska podjeła uchwałę w sprawie utrzymania obowiazujacych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Gmina nadal będzie pomagać mieszkańcom i dopłacać do m3 wody, ścieków i do opłaty abonamentowej.

W przyszłym roku obowiązywać będą nadal dopłaty do taryfy pokrywane z podatków, które płacą miastu Sądeckie Wodociągi. Dzięki temu możliwa jest dopłata gminy do każdego metra wody zużytego przez mieszkańców.

Za metr sześcienny starosądeczanie zapłacą 5,65 zł brutto a za odprowadzenie ścieków – 5,64 zł brutto. Cena dla mieszkańców bez dopłat wynosiłaby 7,46 zł bruttoza metr 3 wody i  8,31 zł brutto za odprowadzanie ścieków. 

Gmina wspomaga mieszkańców i dopłaca 1,81 zł do każdego metra sześciennego wody i 0,43 zł do opłaty abonamentowej oraz 2,67 zł do każdego odebranego metra sześciennego ścieków i 0,79 zł do opłaty abonamentowej.

Nie wzrośnie też cena za wodę i odbiór ścieków dla odbiorców przemysłowych.


Urząd Miejski w Starym Sączu