• slider1.jpg

Dwumetrowe krople rosy w lesie? Sprawdź, co może powstać na Miejskiej Górze Czwartek, 23 listopada 2017

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy „ścieżki w koronach drzew” na Górze Miejskiej udało się uzupełnić go o nowe ciekawe rozwiązanie.

Niespotykana ścieżka przyrodnicza opowiadająca o życiu płazów może powstać na Miejskiej Górze i uzupełnić „ścieżkę w koronach drzew” .

Przebieg trasy dedykowanej bliższemu poznaniu specyfiki życia i rozwoju płazów, planowany jest pomiędzy istniejącą platformą widokową, a projektowaną – wielofunkcyjną strukturą widokowo-poznawczą, znaną pod roboczą nazwą „ścieżki w koronach drzew”. Zasadniczym punktem wyjścia dla koncepcji trasy jest przedstawienie w sposób innowacyjny i atrakcyjny przestrzennie, cyklu życia – rozwoju płaza, wraz z dodatkowymi informacjami oscylującymi wokół głównego tematu, będących zbiorem faktów legend i historii z kategorii ciekawostek i niesamowitości. Obie narracje będą reprezentowane przez odmienne elementy obiektów, pozwalające na jednoznaczne oddzielenie faktów od wątków częściowo prawdziwych lub po prostu fikcyjnych. Obiekty zlokalizowane będą w bliskim lub bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki leśnej.

Planuje się wykonać 7 obiektów pomiędzy platformą widokową i strukturą widokowo-poznawczą, ilość obiektów związana jest z motywem głównym. Zamierza się przedstawić najważniejsze etapy rozwoju, przeobrażania się organizmu płaza. Mając na względzie szczególny kontekst ścieżki (naturalny las) zaprojektowane struktury są jednakowe – upodobnione do siebie, co ma znaczenie nie tylko dla porządku i logiki budowania szlaku tematycznego.

Bardzo istotną kwestią jest kształtowanie formy architektonicznej, aby osiągnąć podstawowe zamierzone cele, tzn. nieinwazyjność (organiczność) obiektu i jednocześnie jego atrakcyjność. Projektowane struktury posiadać będą formę kul o średnicy od 250cm do 300cm o przeźroczystej (lub częściowo przeźroczystej / litej ale perforowanej) powłoce z tworzywa sztucznego. Jest to niedaleką interpretacją wszechobecnej w przyrodzie wody w postaci rosy, kropel – jej fundamentalnego znaczenia dla procesu rozwoju płazów, dla życia w ogóle, jak również odzwierciedleniem formy (idealnej) jaja / embrionu będącego początkiem życia – płaza i życia w ogóle. Kula jest formą idealną, maksymalnie organiczną, pełną, kompletną i skończoną – reprezentowana w świecie natury w każdej skali, dzięki częściowo (lub w całości) transparentnym powłokom obiekty stają się efemeryczne w środowisku naturalnym, co dodatkowo przyczynia niezwykłości przebywania w jej wnętrzu. Będąc częściowo odizolowanym od dźwięków lasu, miejsce zyskuje pełen skupienia, medytacyjny charakter.

Wymiary wnętrza pozwalają na użytkowanie 4 osobom dorosłym (płaszczyzna o średnicy od 150cm do 200cm). W środku obiektu zlokalizowany będzie postument (średnica ok.15-20cm, wysokość ok.80cm) na którego wierzchu wykonana zostanie (i odpowiednio zabezpieczona) inscenizacja – model, pokazujący w sposób przypominający podglądanie świata przez mikroskop dany etap rozwojowy płaza. W tym niewielkim „pudełku” zachodzi kolejna gra z przestrzenią – z człowiekiem jako interaktywnym uczestnikiem podróży pomiędzy światem rzeczywistym, a skalą mikro-kosmosu w którym nieustannie toczą się procesy stwarzania życia, jego rozwoju i przemijania. Sam postument jest elementem stałym dodatkowo wyposażonym w niezbędne cechy i kody umożliwiające pogłębienie wiedzy z określonego tematu dzięki aplikacjom internetowym, czy też pozwalające na uczestniczenie w specjalnie stworzonych grach, zabawach mogących zaistnieć w czasie rzeczywistym – w przestrzeni lasu.

Przypomnijmy tylko, że Stary Sącz stara się pozyskać pieniądze na ten cel z Programu Współpracy Transgranicznej V-A Polska – Słowacja 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem w projekcie jest słowacka Lewocza. Samorząd Lewoczy planuje rekreacyjne zagospodarowanie Lewoczańskiego Stawu.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria