• slider1.jpg

Góra Miejska - rowerowa, biegowa, widokowa, atrakcyjna... Piątek, 17 listopada 2017

Efektem współpracy Fundacji Sądeckiej i Starego Sącza będzie prawie 5,5 km ścieżek biegowych i rowerowych na Górze Miejskiej. W projekcie współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 biorą udział również Nowy Sącz, Bobowa, Chełmiec i Łącko.

 Dzisiaj na wspólnej konferencji prasowej w siedzibie „Sądeczanina” ,Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza Jan Dziedzina, wójt Łącka,, Jerzy Gwiżdż, zastępca prezydenta Nowego Sącza, Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej oraz Bernard Stawiarski, wójt Chełmca, przedstawili wspólny projekt nowego turystycznego produktu współfinansowanego z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Centra Aktywnego Wypoczynku. 

Istotą projektu jest stworzenie sieciowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej służącej w równej mierze mieszkańcom, co biegaczom i turystom, którzy korzystając z przygotowanych tras będą także (w dużej części) korzystać z lokalnych zasobów (miejsc noclegowych, gastronomi, szeregu innych pomniejszych usług). Inwestycje uczynią subregion sądecki jeszcze bardziej atrakcyjnym dla osób ceniących aktywny wypoczynek, zarówno turystów jak mieszkańców. Dodatkowym plusem jest, że stanowią uzupełnienie tras rekreacji rowerowej budowanych już przez samorząd województwa.

Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) obejmuje budowę systemowego projektu, w ramach którego zostaną zbudowane trasy biegowo rowerowe w Subregionie Sądeckim, bo trasy powstaną również w Łącku, Nowym Sączu, Bobowej i Chełmcu. W sumie powstanie 16,900 km liniowych tras turystycznych połączonych wspólna marką Centra Aktywnego Wypoczynku i połączonych z siecią tras w Województwie Małopolskim.

Stary Sącz: 3 trasy turystyczne o łącznej długości 5,452 km:

Trasa biegowo rowerowa nr I o długości 2139 mb - po trasie istniejących dróg leśnych, która na części trasy tj. w km 1+100 1+580, służy także do celów obsługi lasu komunalnego m.in. do wywozu drewna itp.,

Trasa biegowo - rowerowa nr II na długości 3037mb, która także na odcinku km 0+930 - 1+232 oraz na odcinku 2+009 - 3+037 pokrywa się z drogą do obsługi lasu,

Trasa biegowo - rowerowa nr III o długości 276mb, w km 0+134 - 0+407, stanowiąca dobieg i dojazd do zasadniczych tras biegowo - rowerowych nr I i II oraz szczytu Góry Parkowej, gdzie znajduje się plac rekreacyjny, plac postojowy i platforma widokowa. -

Mieszkańcy i turyści cenią aktywny wypoczynek – komentuje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Tą ofertą musimy wspólnie przyciągać gości. Cieszę się, że udało się pozyskać wspólnie z Fundacją Sądecką, która jest koordynatorem projektu kolejne pieniądze, które dobrze posłużą gminie. Te trasy będą się idealnie uzupełniały z planowaną ścieżką w koronach drzew. Miejska Góra stanie się świetnym miejscem do rodzinnego wypoczynku. Wniosek o dofinansowanie do budowy ścieżki już złożyliśmy - występujemy o pieniądze z partnerskim miastem Lewocza.

Czytaj również tutaj:sadeczanin.info/gospodarka/centra-aktywnego-wypoczynku-17-kilometrow-nowych-wypasionych-tras


Urząd Miejski w Starym Sączu
fot. sadeczanin.info