• slider1.jpg

Milionami w smog Wtorek, 14 listopada 2017

Burmistrz Jacek Lelek odebrał umowę na dofinansowanie wymiany starych węglowych pieców na wysokosprawne i ekologiczne kotły na gaz i pellet. Wartość dofinansowania przekazana przez samorząd Województwa Małopolskiego na wymianę kotłów w Starym Sączu to 1 699 997 zł.

Całkowita wartość projektu w Starym Sączu to 1 737 200 zł. Umowę wręczył burmistrzowi wicemarszałek dr Stanisław Sorys. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowali jeszcze członek zarządu Leszek Zegzda i radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

To oznacza poprawę powietrza nie tylko w Starym Sączu, ale i w całej kotlinie sądeckiej, ponieważ pieniądze dostaną w ramach tego poddziałania również Chełmiec, Korzenna, Nowy Sącz oraz Łącko. Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu tylko na Sądecczyźnie zniknie 4,3 tys. najgorszej jakości pieców, na co przeznaczono 50 mln zł z funduszy Unii Europejskiej.

Dzięki pieniądzom z Małopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zmienia się oblicze całej Małopolski. - Tylko do 8 listopada podpisano 1425 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 3,98 mld zł. - mówił podczas dzisiejszego spotkania Stanisław Sorys. - Co najważniejsze z tych pieniędzy na co dzień korzystają mieszkańcy, którzy mogą wymienić kotły na bardziej ekologiczne. Na Sądecczyznę trafiło dziś ponad 30 mln zł. Umowy na dofinansowanie projektów z zakresu ekologii, turystyki i kultury odbierali samorządowcy, ale też dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu Antoni Malczak.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria