• slider1.jpg

39. Sesja Rady Miejskiej Wtorek, 17 października 2017

39. Sesja Rady Miejskiej przyniosła dobre wieści dla Gołkowic. Burmistrz Jacek Lelek poinformował, że gmina podpisała już umowę z wykonawcą, który wybuduje boisko wielofunkcyjne na osiedlu w Gołkowicach. Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. W drugim wydłużono termin realizacji i boisko powstanie do połowy przyszłego roku. Koszt to 479 tys. zł.

Bliżej inwestycji jest również starosądecki Park and Ride. Pomysł będący jak do tej pory w fazie projektów będzie miał dofinansowanie. 40 mln złotych - tyle dofinansowania zdobyło MPK w Nowym Sączu, które o pieniądze występowało wraz z Gminą Stary Sącz. MPK kupi 30 nowoczesnych autobusów, w tym dwa elektryczne i wybuduje dworzec. Pula dotacji dla Starego Sącza to 10 mln. Powstanie więc zapowiadany Park and Ride przy ul. Pod Ogrodami i rondo zamiast skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Pod Ogrodami.

Lista zadań rośnie i rozmach inwestycyjny jest coraz większy. Tabela przedstawia zadania, które są już w realizacji bądź projektowej, wykonawczej, czy inwestycje z przyznanym dofinansowaniem.

Gmina uzyskała już pozwolenie na użytkowanie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS przeniesie się do nowego budynku około 20 listopada.

Rada Miejska przyjęła również m.in. uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, szkole muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, czy sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4A”.


Urząd Miejski w Starym Sączu