• slider1.jpg

Poznać i zrozumieć – w Starym Sączu podsumowano międzynarodowy projekt „Zielony Junior” Środa, 04 października 2017

W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+ Polskę reprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu i Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.

Projekt miał charakter ekologiczno-integrujący, którego głównym punktem odniesienia było zaprezentowanie przez młodzież pozytywnego i negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne w państwach, które reprezentują.

W projekcie wzięły udział cztery 8-osobowe grupy młodzieży z Polski, Ukrainy, Czech i Rosji. 8-osobowa grupa wykonała prezentacje multimedialne, plakaty i filmy, które przybliżyły gościom z zagranicy charakterystykę i działalność OHP, Polski, regionu Małopolski oraz  oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.  Projektowi towarzyszyły warsztaty z pierwszej pomocy, wycieczki krajoznawcze, zajęcia z antyterrorystą, panele dyskusyjne, „narodowe” gotowanie i konkursy taneczne.

Nad wszystkim czuwał pomysłodawca projektu Leszek Olech z Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy w Nowym Sączu.

- Uważam że to świetny program, który łamie stereotypy o innych nacjach – mówił podczas spotkania burmistrz Jacek Lelek. - Nie ma lepszej metody na poznanie innej kultury, niż bezpośrednie spotkanie, rozmowy i wspólne działanie. Gratuluję pomysłodawcom i uczestnikom i jestem pewien, prócz pięknych wspomnień i inaczej patrzycie teraz na Rosjan, Czechów, czy Ukraińców. Takie spotkania są małą, ale ważną cegiełką budującą pokój na świecie. Poza tym, mogliście zetknąć się z „żywym językiem” obcym i nabrać dużo doświadczeń, które przydadzą się wam na różnych etapach życia.

W spotkaniu, który miał charakter podsumowujący uczestniczyli: Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza, Jan Dziedzina wójt Gminy Łącko, Krzysztof Świerczek wojewódzki komendant OHP, Dariusz Leśniak dyrektor  Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu w Nowym Sączu, Angelika Duda wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Paweł Szczygieł nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz, Krzysztof Pawlak  komendant Policji w Starym Sączu, Andrzej Maciuszek wiceprezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Leszek Olech i Mieczysław Szewczyk wychowawca 6-34 HP Stary Sącz. Organizatorami byli projektu Zielony Junior były: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu oraz 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu, działające przy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Krakowie.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria