• slider1.jpg

Z wizytą u Ady Sari Czwartek, 18 maja 2017

Jutro w Nowym Sączu finał Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Komisja konkursowa, dyrektor festiwalu Antoni Malczak i burmistrz Jacek Lelek tradycyjnie złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą na ścianie domu, gdzie wychowywała się największa gwiazda wokalistyki swoich czasów

Goście odwiedzili również kościół klasztorny sióstr Klarysek i Muzeum Regionalne, gdzie kustosz placówki Andrzej Długosz zaprosił ich do sali im. Ady Sari i opowiedział co nieco o cennych eksponatach związanych z Jadwigą Szayer.

Jedną z nagród - Nagrodę im. Ady Sari dla najlepszego sopranu koloraturowego ufundował Jacek Lelek, Burmistrz Starego Sącza. Jak powszechnie wiadomo, Ada Sari wychowywała się w Starym Sączu i była z nim bardzo związana . Jej ojciec był Edward Szayer burmistrzem Starego Sącza przez 26 lat.

Zapoczątkowany w maju 1985 roku pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu z inicjatywy ówczesnego kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Heleny Łazarskiej - obecnie profesora zwyczajnego Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Festiwal realizowany jest przez instytucję kultury województwa małopolskiego: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Od 2001 roku istnieje jako FESTIWAL I KONKURS SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI. Nowy Sącz zawdzięcza Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari Helenie Łazarskiej, oraz Antoniemu Malczakowi, długoletniemu dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, nazwanymi żartobliwie w prasie ich „rodzicami chrzestnymi”. Helena Łazarska jest twórcą koncepcji artystycznej, a Antoni Malczak odpowiada za stronę organizacyjną i finansową.

W tym roku w finale XVII Konkursu im. Ady Sari w Nowym Sączu zaśpiewa trzynaścioro młodych artystów. O nagrody walczyć będzie dziewiątka Polaków, dwoje śpiewaków ze Słowenii i po jednym z Chorwacji oraz z Serbii (siedem pań, sześciu panów). Tak zadecydowało międzynarodowe jury pracujące pod przewodnictwem Małgorzaty Walewskiej.

Finał konkursu - w piątek, 19 maja, o godz. 18 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Artystom, którzy wykonają dwie arie wybrane przez siebie z listy obowiązkowej, będzie towarzyszyć orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą Marty Kluczyńskiej. Transmisja z finału i sobotniego koncertu laureatów na żywo w internecie na stronie: www.adasari.pl/Transmisja/Na-zywo


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria