• slider1.jpg

Podglądanie przyrody po starosądecku Środa, 19 kwietnia 2017

Ostatnie konsultacje i uzgodnienia przed budową ścieżki przyrodniczo-obserwacyjnej na stawach – z burmistrzami spotkali się przedstawiciele wykonawcy, projektant ścieżki i kierownik starosądeckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Marek Kroczek.

Przypomnijmy pokrótce, że sukcesja przyrodnicza utworzyła na terenie pożwirowych wyrobisk widłach rzek obszar cenny przyrodniczo i wart ochrony. Stąd pomysł, by nie tylko chronić przyrodę, ale udostępnić ją i poszerzyć ofertę turystyczną i rekreacyjną tego miejsca. Ścieżka przyrodnicza będzie tworzyć kompleks rekreacyjny z istniejącym kąpieliskiem i ścieżką rowerową, która powstanie w ramach projektu EuroVelo11.

Ścieżka przyrodniczo-obserwacyjna składać się ma z głównej kładki pieszej o długości 416,4 m (szerokość 2,4 m) i dwóch tras obserwacyjnych (każda 30,7 m) zakończonych dwupoziomowymi punktami obserwacyjnymi, które na parterze będą miały różnej wielkości szczeliny do obserwacji, a na górze taras widokowy. Trasy obserwacyjne poza punktem przecięcia z kładką główną będą posiadały perforowane obustronne przegrody. Pewne wyobrażenie o końcowym efekcie dają przygotowane przez projektantów ze studia 55 Architekci wizualizacje. Trasy obserwacyjne będą wyposażone w tablice edukacyjne. Niewatpliwie będzie to ścieżka przyrodnicza jakiej próżno szukać w bliższej i dalszej okolicy. Niecodzienną konstrukcję wykona firma Budownictwo Mosty Drogi BMD z Nowego Sącza.

Podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Stary Sącz o  dofinansowanie projektu: Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody – kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu  już się odbyło. Zarząd Województwa reprezentował wicemarszałek Stanisław Sorys, przewodnicząca Sejmiku Urszula Nowogórska i radny Sejmiku Stanisław Pasoń. Gmina Stary Sącz dostanie dofinansowanie w wysokości 1 292 520, 28 zł przy całkowitej wartości projektu nieco ponad 1,5 mln zł. Ścieżka powinna powstać do połowy przyszłego roku.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria