• slider1.jpg

Konkursy na dyrektorów szkół Piątek, 14 kwietnia 2017

Dzisiaj minął termin składania ofert w konkursach na stanowiska dyrektorów w czterech szkołach podstawowych w Gminie Stary Sącz - wpłynęło osiem ofert.

Konkursy ogłoszono dla: Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie, Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, które od września będzie przekształcone w podstawówkę nr 2.

Na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej  nr 1 wpłynęły dwie oferty, trzy osoby widzą się w roli dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Na stanowiska dyrektorów szkół w Moszczenicy i Skrudzinie złożono odpowiednio dwie i jedną ofertę. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez burmistrza.Urząd Miejski w Starym Sączu