• slider1.jpg

Zapraszamy do wypełnienia ankiety Środa, 12 kwietnia 2017

Chcemy poznać oczekiwania i zainteresowanie mieszkańców odnawialnymi źródłami energii (OZE), termomodernizacją budynków i wymianą kotłów.

Szanowni Państwo. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kolejnej ankiety. Wiemy, że tych ankiet i deklaracji dotyczących wymiany pieców i zainteresowania odnawialnymi źródłami energii jest w ostatnim czasie sporo. To koniecze, by dobrze poznać Państwa potrzeby. 

Wypełnienie tej ankiety, pozowli nam na inwentaryzację bazy grzewczej budynków w Gminie Stary Sącz i pozwoli rozeznać się w Państwa potrzebach planach i oczekiwaniach w zakresie programów dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii,  termomodernizacji budynków, wymiany kotłów, jak również zinwentaryzować źródła emisji na obszarze Gminy Stary Sącz. Dzięki przekazanym ankietom możliwe będzie określenie zapotrzebowania na zewnętrzne programy dofinansowania najbardziej oczekiwane przez mieszkańców.

Aby ankieta była miarodajna wskazane są odpowiedzi na wszystkie pytania w niej zawarte. Ankietę można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. 11, wysłać pocztą lub e-mailem na adres gmina@stary.sacz.pl i/lub kkadziolka@um.stary.sacz.pl . W przypadku korespondencji e-mail w tytule wiadomości prosimy wpisać ANKIETA INWENTARYZACYJNA. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym eko-doradcą tel. 18 446 02 70 wew. 148 lub 128. Wersję papierową dokumentu można uzupełnić także w budynku Urzędu Gminy w pok. 11.

Ankieta do pobrania:img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/File/urzad%20miasta/ANKIETA.pdf  Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety. Dziękujemy.


Urząd Miejski w Starym Sączu