• slider1.jpg

XXXIII Sesja Rady Miejskiej – front robót wart 11,5 mln zł Piątek, 24 marca 2017


Burmistrz Jacek Lelek w sprawozdaniu poinformował, że trwają lub za chwilę się rozpoczną prace warte w sumie 11,5 mln zł. Na dniach wykonawca powinien wejść z pracami na ośrodek zdrowia w Gołkowicach (2 mln zł). Trwa przebudowa i rozbudowa kamieniczki przeznaczonej na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej (1,12 mln zł) i rozbudowa „Seuchetrówki” na potrzeby biblioteki (2,55 mln zł). Podpisana jest już umowa na budowę ścieżki przyrodniczej w widłach Dunajca i Popradu (1,4 mln). W najbliższy poniedziałek rozpocznie się remont boiska Sokoła (900 tys.), a niedługo modernizacja drogi w Barcicach (Nowa Dzielnica) wraz z rozbudową kanalizacji i przebudową wodociągu (475 tys. zł). Bardzo zaawansowane są roboty przy budowie zaplecza sportowego LKS Barciczanki, a wczoraj rozpoczęła się tam budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (razem 2,8 mln zł). Rozstrzygnięto również przetarg na remont i bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (333 tys.zł)

Do złożenia przygotowane sa wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie sal gimnastycznych w Gaboniu i Moszczenicy. Koszt obydwu inwestycji to około 2,3 mln zł.

Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż 1,6 ha gruntu w strefie aktywności gospodarczej. To oznacza, że jest zainteresowany kolejny przedsiębiorca, który chce w Starym Sączu zainwestować. W czwartek przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego oglądali tereny przy starej oczyszczalni ścieków, które mają wejść w skład krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Krakowski Park Technologiczny to instytucja, która zarządza krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną i w imieniu Gminy Stary Sącz składała wniosek do Ministerstwa Rozwoju o objęcie tego terenu SSE. Być może stanie się to już w czerwcu.

Na starosądecką Strefę Aktywności Gospodarczej udało się już przygotować przez wykup, scalanie i zamiany 5,56 ha gruntu. To już pokaźny kapitał pod rozwój działalności gospodarczej. Dzisiaj rajcy miejscy zgodzili się na zakup kolejnych działek. Pozytywną wstępną kwalifikację przeszedł bowiem wniosek Gminy Stary Sącz na sfinansowanie uzbrojenia terenu w starosądeckiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Tylko 8 samorządom na 30 wniosków z całego województwa udała się ta sztuka.

Na dzisiejszej sesji Rada Miejska przyjęła szereg uchwał dotyczących reformy edukacji m.in. uchwałę w sprawie dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe i uchwały w sprawie przekształcenia zespołów szkół w szkoły podstawowe.

Na sesji był obecna sołtys Gabonia Halina Dara, która w ostatnią niedzielę wygrała wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Ślubowanie złoży w przyszłym miesiącu i wtedy będzie mogła juz brać udział w sesji jako radna.


Rada Miejska w Starym Sączu

Galeria