• slider1.jpg

XXXII Sesja Rady Miejskiej - rekordowy wniosek o dofinansowanie Poniedziałek, 27 lutego 2017

Najważniejszą uchwałą podjętą na dzisiejszej sesji była ta dotycząca "zielonego światła" dla złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i realizację projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" o szacunkowej wartości 27 mln zł.

- Chcemy dokończyć kanalizację miasta Starego Sącza – tłumaczył burmistrz Jacek Lelek. - To rekordowy wniosek, ewentualna dotacja wyniesie 14 mln złotych, czyli około 60% inwestycji. Gmina dołoży 13 mln zł. To kolejny etap kanalizacji naszej gminy. Wnioskujemy o dotację na zadanie, na które już mamy pozwolenia na budowę, czyli zachodnią część Starego Sącza (ul. Piłsudskiego), ul. Żwirki i Wigury, dokończenie kanalizacji na ul. Partyzantów, ul. Bazielicha, kwartał ul. Węgierskiej (na granicy Barcic Dolnych i Starego Sącza) i brakujące lokalizacje na ul. Dunajcowej.

W kolejnym naborze Gmina Stary Sącz złoży wniosek o dofinansowanie na budowę kanalizacji Mostek, Moszczenicy i Gołkowic. Na ukończeniu jest projekt kanalizacji w Mostkach i Moszczenicy Niżnej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić w II połowie roku, Gmina Stary Sącz będzie występowała o kolejne dofinansowanie. - To duże zadanie, ale mierzymy siły na zamiary – dodał burmistrz. - Sądeckie Wodociągi odciążyły nas niejako finansowo realizując wcześniejsze inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dlatego mamy możliwości i będziemy realizować to sami. Zresztą realizacja tego zadania przez spółkę odbiłaby się na taryfie.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie pożyczki do 500 tys. zł, która pomoże mieszkańcom sfinansować przyłącza do kanalizacji. Przypomnijmy że Gmina Stary Sącz wsparła już mieszkańców w tym zakresie kwotą ponad 1,6 mln zł.

Gmina Stary Sącz jest już bliska podpisania umów z wykonawcami, którzy wygrali przetargi na budowę ścieżki przyrodniczej w widłach Dunajca i Popradu ( 1 mln 384 tys. zł) i rozbudowy ośrodka zdrowia w Gołkowicach (2 mln 9 tys. zł).

Burmistrz Jacek Lelek w sprawozdaniu poinformował również o złożeniu wniosku przez MPK Nowy Sącz na projekt dotyczący niskoemisyjnego transportu miejskiego, którego Gmina Stary Sącz jest partnerem i wykonawcą miejsca przesiadkowego typu Park nad Ride (Parkuj i jedź)  przy ul. Pod Ogrodami. Projekt ma wartość 7 mln zł. Teraz wniosek czeka ocena formalna i merytoryczna.

Kolejne pieniądze, które są już pozyskane, to zasługa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje kwotą 180 tys. zł Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Zapowiada się więc bardzo ciekawy festiwal.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria