• slider1.jpg

Pełnoprawna sztuka – niepełnosprawni malowali muzykę Wtorek, 11 października 2016

Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i Marta Mordarska szefowa Oddziału Małopolskiego PFRON witali dzisiaj w CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu gości zgromadzonych na finale etapu wojewódzkiego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych - Gdy w sercu kwitnie muzyka”.

W starosądeckim Sokole nagrodzono najlepsze zdaniem jury prace zgłoszone do konkursu, którego celem jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowany jest do niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów opieki społecznej. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach. Zgłoszono ponad 100 prac, a Oddział Małopolski PFORN wyłonił laureatów, którzy wezmą udział w etapie ogólnopolskim konkursu. Dzięki sponsorom nagrodzono 32 artystów, którzy zmierzyli się z malowaniem i rzeźbieniem muzyki.

- Ostatnie dziesięć lat to w Starym Sączu ogromny postęp, jeśli chodzi o integrację niepełnosprawnych przez różne formy zajęć teatralnych i muzycznych – podkreślał burmistrz Jacek Lelek. - Dzisiaj w Sokole mamy sposobność oglądania pełnoprawnej sztuki.

Galę rozdania nagród dla wyróżnionych twórców uświetniły posłanki Józefa Szczurek-Żelazko (zasiadająca w sejmowej Komisji Zdrowia) i Urszula Rusecka (zastępca przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny), senatorowie Stanisław Kogut i Jan Hamerski, starosta nowosądecki Marek Pławiak, radny wojewódzki Witold Kozłowski, Leszek Langer dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski współzałożyciel i prezes Fundacji im. Brata Alberta. O oprawę muzyczną zadbali nauczyciele starosądeckiej szkoły muzycznej Joann Ustarbowska-Dudka i Stanisław Dudka wraz z uczniami, a ze spektaklem „Być kobietą” wystąpili podopieczni Stowarzyszenia „Gniazdo”.

Wyróżniono również osoby i instytucje wspierające niepełnosprawnych: Janusza Adamka prezesa spółki Sądeckie Wodociągi, Pawła Szczygła nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa, Joannę Ustarbowską-Dutkę dyrektorkę Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu i Zofię Wcisło prezeskę Stowarzyszenia „Gniazdo”.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria