• slider1.jpg

TworzyMY atmosferę (Dzień Otwarty WFOŚiGW) Czwartek, 15 października 2015

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejny Dzień Otwarty, w poniedziałek 19 października 2015 r. w godz. 10 - 16 na pl. św. Marii Magdaleny (obok siedziby Funduszu).

W tym samym miejscu i czasie odbędzie się plenerowa impreza, która jest jednym z elementów kampanii edukacyjnej Ministerstwa Środowiska pn. „TworzyMY atmosferę”. Celem tej ogólnopolskiej kampanii jest zwiększenie społecznej świadomości na temat wpływu powietrza na zdrowie i jakość życia ludzi, jak również wskazanie, że pojedyncze działania każdego z nas mogą znacznie przyczynić się do poprawy jego stanu. W ramach wydarzenia powstanie tzw. strefa dobrej atmosfery, czyli miejsce, w którym przechodnie będą mogli wypocząć i dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób codziennymi działaniami mogą wpłynąć na jakość powietrza. Działania edukacyjno-promocyjne będą skierowane głównie do dzieci. 

Szczegółowe informacje na temat kampanii na stronie: tworzymyatmosfere.pl. Terminy kolejnych Dni Otwartych WFOŚ w Krakowie na stronie wfos.krakow.pl.


Ref. Rozwoju Lokalnego i Promocji UM w Starym Sączu