• slider1.jpg

Pomagają rolnikom wypełniać „wnioski” o przyznanie płatności Środa, 20 marca 2013

Od 19 marca w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu (pokój 25) doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu z/s w Nawojowej pomagają rolnikom wypełniać „wnioski” o przyznanie płatności w ramach wsparcia i pomocy finansowej gospodarowania. Będą przyjmować we wtorki i środy w godzinach od 8 do 14.

Z pomocy w wypełnianiu wniosków można rózwnież skorzystać w MODR w Nawojowej (Pałac Stadnickich) w każdym dniu tygodnia w godz. 7.30 - 15.30.

Wnioski o przyznanie płatności można składać do 15 maja 2013 r. Na jednym formularzu, podobnie jak w ubiegłych latach można ubiegać się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) oraz płatności rolno środowiskowe (również przez Internet).
 Wniosek może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po tej dacie, tj. do 10 czerwca 2013 r., jednakże wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% kwoty płatności.
 Przychodząc do doradcy dobrze mieć ze sobą notatki z istniejącymi i planowanymi uprawami, paszporty zwierzęcia itd. Poprawne wypełnienie wniosku decyduje o otrzymaniu płatności w urzędowym terminie. Warto też nie zwlekać.
 Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu z siedzibą w Nawojowej (Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach), zarówno telefonicznie jak i bezpośrednio: Nawojowa 1, tel. 18 4457036, fax 18 4457276, email: nowysacz@modr.pl.
 
 W Unii Europejskiej funkcjonują dwa systemy płatności: system płatności jednolitej (SPS - Single Payment Scheme) oraz system jednolitej płatności obszarowej (SAPS - Single Area Payment Scheme). Polska, tak jak większość nowych państw członkowskich, zdecydowała o wyborze uproszczonego systemu płatności – SAPS. Od 2004 r. rolnicy polscy korzystają też z płatności uzupełniających finansowanych z budżetu krajowego.

Publik. R.K. (źródło: www.minrol.gov.pl)