• slider1.jpg

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe: Redyk Karpacki - Transhumance 2013 Środa, 06 marca 2013

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza do kina SOKÓŁ (Stary Sącz, Batorego 23) w środę 13 marca o godz. 10 na spotkanie pasterskie, informacyjno-szkoleniowe dotyczące zagadnień pasterskich w Beskidzie Sądeckim - REDYK KARPACKI - TRANSHUMANCE 2013.

„Redyk Karpacki - Transhumance 2013” nawiązuje do wielowiekowej wędrówki pasterzy wołoskich z owcami, która doprowadziła do zasiedlenia Karpat i powstania wspólnej, wysokogórskiej kultury pasterskiej, łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty. Redyk będzie prowadzony w ponadnarodowej, archaicznej formie, owce powędrują w naturalnym, dziennym rytmie wypasu, przy zachowaniu wymaganego bezpieczeństwa.

Program spotkania:
10.00 Powitanie uczestników
10.20 Prezentacja założeń Redyku Karpackiego - Piotr Kohut, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne
11.00 Kultura Pasterska - Józef Michałek, Karpaty Łączą
11.40 Karpackie rośliny pasterskie w „Zielniku podróżnym” - Marek Styczyński (prezentacja partnerska)
12.20 „Pannonica” festiwal na szlaku wędrówek ludów – Wojciech Knapik (prezentacja partnerska)
12.45 Owczarstwo na Sądecczyźnie – przedstawienie problemu – Lucyna Kmak
13.00 Poczęstunek i rozmowy kuluarowe
14.00 Zakończenie spotkania


Centrum Kultury i Sztuki / Kino SOKÓŁ, 33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 23
  www.ckis.stary.sacz.pl/pl  www.facebook.com/CentrumKulturyiSztuki


Publik. R.K. (fot. za: www.redykkarpacki.pl, 6.03.2013, godz. 8:30)