• slider1.jpg

BRAMA do Mostków Wtorek, 22 stycznia 2013

Okazały budynek w centrum wsi Mostki, którego właścicielem jest Gmina Stary Sącz, a w przeszłości był w nim ośrodek kultury, szkoła i przedszkole (w czasie budowy przedszkola na osiedlu Słoneczne) będzie miał nowych lokatorów.

Decyzją Burmistrza Starego Sącza z obiektu będą mogły korzystać organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, m.in. Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia”. Towarzystwo kultywujące folklor Lachów Sądeckich i prowadzące Młodzieżowy Zespół Regionalny „Starosądeczanie” będzie więc dysponowało znakomitym miejscem na próby zespołu i inne spotkania. Budynek będzie również użytkować zarejestrowane w ubiegłym roku Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne, stworzone m.in. w celu wspierania i promocji twórców ludowych i ich twórczości, lokalnych artystów i kół gospodyń wiejskich w powiecie nowosądeckim. Część obiektu wynajmuje Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, która przeniosła tam swoje biuro z ulicy Krakowskiej w Starym Sączu.

R.K.