• slider1.jpg

ZNAKOMITY, RADOSNY KONCERT NOWOROCZNY Niedziela, 06 stycznia 2013

W sobotę 5 stycznia odbył się w Starym Sączu Koncert Noworoczny A.D. 2013, z udziałem kilkudziesięciu znakomitych artystów: solistów, dyrygentów, orkiestry, chóru. Kilkusetosobowa publiczność, która skorzystała z zaproszenia burmistrza Jacka Lelka bawiła się wyśmienicie przez dwie i pół godziny.

  

Starosądecki Koncert Noworoczny organizowany jest od wielu lat w ramach przedsięwzięć służących promocji miasta. Zawsze bierze w nim udział grono wysokiej rangi gości oraz ogromna ilość mieszkańców miasta i gminy, dlatego odbywa się w największej w mieście sali sportowo-widowiskowej, którą dysponuje Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. 
  Tym razem byli wśród widzów: honorowy obywatel Starego Sącza poseł Marian Cycoń, parlamentarzyści: Stanisław Kogut, Arkadiusz Mularczyk, Andrzej Romanek i Wiesław Janczyk, wicekurator Małopolski Grzegorz Baran, radny powiatowy Stanisław Śmierciak, członek zarządu powiatu Ryszard Paradowski, burmistrz Piwnicznej Edward Bogaczyk, wójt Korzennej Leszek Skowron, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, radni miejscy, duchowni, dyrektorzy szkół i kilku ważnych instytucji, goście ze Słowacji…  
 Występowali soliści zdobywający laury i poklask publiczności na scenach polskich i zagranicznych: Agnieszka Tomaszewska (sopran) i Karol Kozłowski (tenor), Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej (dyr.: płk SG Stanisław Strączek, mjr SG Leszek Mieczkowski), Chór im. Jana Pawła II (dyr. Stanisław Wolak). Sławną arię z opery „Carmen” gościnnie zaśpiewała Joanna Albrzykowska - Clifford. Solista orkiestry Wacław Wacławiak zaśpiewał z chórem, opracowaną przez S. Strączka „Kolędę Góralską” (Hej, ponad regle, turnice…), frag. „Suity na Boże Narodzenie”, skomponowanej i napisanej w 1941 r. przez Jana Joachima Czecha. 
 Ten utwór rozpoczynał koncert. Na ostatniej sesji w ubiegłym roku Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Starego Sącza, podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2013 rokiem tego wybitnego Starosądeczanina, w związku ze 125. rocznicą jego urodzin.
 W programie koncertu były najpopularniejsze utwory operowe, operetkowe, musicalowe i muzyka filmowa… G. Rossiniego, Fr. Lehara, A. L. Webbera, J. Straussa, Fr. Loevego, G. Verdiego, E. Legara, N. Dostala, M. Giacchiniego, E. Kalmana, E. Morricone, Fr. Sartoriego. 
 Koncert prowadzili, okraszając zapowiedzi odrobiną anegdoty i humoru: Marta Bolanowska-Rajca i Jakub Bulzak.
 Burmistrz Jacek Lelek powiedział kilka zdań o dobrze przepracowanym minionym roku, o sukcesach inwestycyjnych oraz ciekawych inicjatywach w mieście i gminne, i życzył mieszkańcom w 2013 roku uśmiechu i satysfakcji ze spraw idących w dobrym kierunku. W zamian otrzymał życzenia urodzinowe, bukiet kwiatów i donośne STO LAT. 
 Wstęp na koncert, tak jak w poprzednich latach był bezpłatny. Można było natomiast wziąć udział w prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” charytatywnej zbiórce środków na rehabilitację dwójki niepełnosprawnych podopiecznych.
 Na zakończenie radosnej, wielkiej starosądeckiej muzycznej fety wszyscy odśpiewali „królową” kolęd „Bóg się rodzi” Franciszka Karpińskiego. 

R.K. 

Galeria