• slider1.jpg

Aktualności

 • W czwartek 22 listopada 2018 roku w sali starosądeckiego „Sokoła” odbyła się sesja Rady Miejskiej rozpoczynająca prace w kadencji 2018-2023. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie. Ślubował też burmistrz Jacek Lelek, już po raz trzeci od stycznia 2012 r.

 • Poniedziałek, 19 listopada

  Program "Czyste powietrze"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił oddział zamiejscowy w Nowym Sączu. Oddział obsługuje rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” w zakresie doradztwa oraz przyjmowania wniosków.

 • W listopadzie br. odbyło się podniosłe podpisanie umowy darowizny części księgozbioru pomiędzy darczyńcą Andrzejem Długoszem, a obdarowaną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, reprezentowaną przez dyrektora tej placówki Marię Sosin.

 • Wtorek, 13 listopada

  Rekord dla Niepodległej

  XVII Niepodległościowe Biegi Przełajowe miały w tym roku wyjatkową oprawę. Wszyscy uczestnicy utworzyli żywą mapę Polski i o godzinie 11:11 zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

 • Czwartek, 08 listopada

  Świadectwo pięknego życia

  Jak co roku, tuż przed świętem 11 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W tym roku Złote Gody świętowało 31 par.

 • Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania dwudziestu dwóch beneficjentów  podpisało umowy o dofinansowanie. Są to przedsięwzięcia wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia, a następnie pomyślnie zaopiniowane w Urzędzie Marszałkowskim.

 • W tym roku do puszek kwestarzy przy starosądeckich cmentarzach trafiło 13119,00 zł, o 1089,00 zł więcej niż w roku ubiegłym. Jest to najlepszy wynik w ciągu 14 lat kwesty. Ofiarodawcom rozdano dwa tysiące pamiątkowych kart - cegiełek sfinansowanych ze środków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

 • W poniedziałek 3 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu w kadencji 2018-2023. Na podstawie paragrafu 27 Regulaminu Rady Miejskiej w Starym Sączu powołane zostały komisje stałe Rady.

strony 1 2 3 4 5 6