• slider1.jpg

Aktualności

 • 8 listopada na starosądeckich błoniach, odbył się Niepodległościowy Bieg Przełajowy i Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza  Starego Sącza. W zawodach wzięło udział 370 uczniów ze wszystkich typów szkół z powiatu nowosądeckiego oraz podopieczni Stowarzyszenia  „Gniazdo”. Uczestnicy spotkali się, by w ten sposób upamiętnić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • To część projektu wartego 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

 • Nieprzypadkowo wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji odbywa się blisko rocznicy odzyskania niepodległości. Jubilaci przez 50 lat małżeństwa pracowali na rzecz małej starosądeckiej ojczyzny, wychowywali dzieci, służyli przykładem wytrwałości, sumienności, wierności wartościom.

 • Piątek, 08 listopada

  Po Starym Sączu może nawet Harvard

  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Stary Sączu obchodziło 6 listopada 2019 71 lat istnienia szkoły. Święto szkoły to doskonała okazja do złożenia przez pierwszoklasistów ślubowania.

 • Burmistrz Starego Sacza Jacek Lelek zaprasza na obchody Święta Niepodległości 11 listopada.

 • Piątek, 15 listopada

  Zmieniamy miasto na lepsze

  W Kielcach wyróżniono miasta dbające o zasadę zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią. Stary Sącz nagrodzono za "mądre, kreatywne i innowacyjne wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych miasta, w sposób rzadko charakteryzujący miasta małe. Za wizję rozwoju przestrzennego i jej realizację akceptowaną przez mieszkańców i turystów".

 • Wtorek, 03 grudnia

  Koncert noworoczny z klasykami

  Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek zaprasza na koncert noworoczny, czyli tradycyjne spotkanie z wiedeńskimi klasykami w Starym Sączu. Koncert odbędzie się 5 stycznia 2020 r. o g. 17.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Mickiewicza 59. Wstęp wolny.

 • Wtorek, 29 października

  Dzienny Dom Seniora już działa

  Nową placówkę oglądali gminny rajcy. Dzienny Dom Seniora prowadzi Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu".

 • Wtorek, 29 października

  Sprzęt dla młodych druhów

  W ramach programu „Mały Strażak” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kupiono dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 45 kompletów umundurowania koszarowego, 18 hełmów, 9 pasków, 1 hydronetkę.

strony 1 2 3 4 5