• slider1.jpg

Aktualności

 • Tym razem areną strażackich popisów było boisko w Cyganowicach W zawodach wzięło udział siedem drużyn męskich i dwie drużyny kobiece z Gminy Stary Sącz, jedna drużyna z OSP Biegonice oraz 4 drużyny męskie z Gminy Piwniczna - Zdrój.

 • To Przehyba rozdawała karty w 56. Małopolskim Wyścigi Górskim. Amaro Antunes wspiął się na naszą górę pierwszy, wywrócił klasyfikację generalną po dwóch etapach do góry nogami i wygrał cały wyścig. 

 • Poniedziałek, 11 czerwca

  Piąte ogólnopolskie senioralia

  W sobotę 30 czerwca odbędą się V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie pod honorowym patronatem Ministrów: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Zdrowia; Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolski. Zgłoszenia najpóźniej do 15 czerwca br. Decyduje kolejność zgłoszeń…

 • W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” rozpoczyna proces konsultacji społecznych...

 • Wtorek, 05 czerwca

  Jest dobrze

  We wtorek 5 czerwca w starosądeckim „Sokole” odbyła się kolejna debata „Głos ma młodzież”. W panelu dyskusyjnym z uczniami uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Ewa Zielińska i Andrzej Stawiarski, burmistrz Jacek Lelek i dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II ks. Mariusz Żaba.

 • Dopłaty będą obowiązywać od 1 czerwca. Od początku tego roku urzędem regulującym taryfy jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 • Wtorek, 29 maja

  Absolutorium dla burmistrza

  Rada Miejska w Starym Sączu udzieliła burmistrzowi Jackowi Lelkowi absolutorium za 2017 r. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Gminę Stary Sącz.

strony 1 2 3 4 5 6