• slider1.jpg

Aktualności

 • Tradycyjne spotkanie przedsiebiorców z burmistrzem co roku odbywa się w innym miejscu. W tym roku biznesmeni z Gminy Stary Sącz spotkali się w gościnnych progach domu weselnego „W Moszczenicy u Pasonia”.

 • W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru operacji własnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

 • Trzydzieści dwa niskopodłogowe i ekologiczne autobusy, przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu oraz parking Park&Ride w Starym Sączu, który pomieści 130 samochodów osobowych – to najważniejsze inwestycje transportowe, jakie będą realizowane do końca września przyszłego roku.

 • Rok 2018 będzie obfitował w wiele różnych inicjatyw związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości czy też z 40. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły - krakowskiego kardynała, obecnie św. Jana Pawła II.

 • Fundusz Inwestycji Samorządowych podpisał dzisiaj umowę z udziałowcami spółki Sądeckie Wodociągi, m.in. Starym Sączem. To pierwsza w Polsce umowa w ramach programu, który ma zasilić finansowo samorządy realizujące strategiczne dla mieszkańców inwestycje.

 • Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza Starego Sącza i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" Wioletta Derymacka przekazali tablety i pomoce do nauki matematyki uczniom „Jedynki”. To kolejny etap wartego ponad 3,3 mln projektu, obejmującego zakup sprzętu, zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz stypendia dla uczniów.

 • W roku 2018 przypadają trzy ważne rocznice związane z losami  wielce zasłużonego dla badań dziejów Sądecczyzny polskiego historyka, pisarza, malarza i etnografa Feliksa Jana Szczęsnego Morawskiego: 200. rocznica jego urodzin w Rzeszowie, 120. rocznica śmierci w Starym Sączu oraz 155. rocznica wydania fundamentalnego dzieła "Sądecczyzna.

 • O budżecie Starego Sącza na rok 2018, o inwestycjach i planach - z burmistrzem Jackiem Lelkiem rozmawia Joanna Nogal Gromala. 

 • Poniedziałek, 08 stycznia

  Stary Sącz rozpoczął rok koncertowo

  Tradycyjne koncerty noworoczne w Starym Sączu za nami. Goście usłyszeli moc znanej i lubianej klasyki, wykonywanej tradycyjnie na najbardziej prestiżowych koncertach. Królowały oczywiście utwory Straussów.

strony 1 2 3 4